You are here

Infrastructuur, uitrusting en hygiëne

 

 • De werkposten en gemeenschappelijke lokalen zo inrichten dat social distancing nageleefd kan worden.
 • De lokalen optimaal verluchten en ventileren (tijdens het gebruik en erna).
 • De richtlijnen bepalen voor het gebruik, het onderhoud en de ontsmetting van de uitrusting, machines, toestellen en gereedschap.
 • De lokalen zo inrichten dat er voldoende plekken om de handen te wassen beschikbaar zijn.
 • Gepaste uitrusting bestellen en uitdelen, waaronder PBM (maskers, handschoenen, hydroalcoholische gels, veiligheidsschermen, signaleringsborden, signaleringstape, papieren servetten...).
 • De maatregelen afficheren in de lokalen (bureaus, werkplaatsen, onthaal, wachtzalen, vergaderzalen, eetzalen, vestiaires, traphallen, liften...)
 • Collectief beschermingsmateriaal ter beschikking stellen (veiligheidsscherm...)
 • Gepaste onderhouds- en ontsmettingsproducten kiezen.
 • De richtlijnen bepalen voor de voorafgaande ontsmetting van de werkplekken en de rustruimten op het werk.
 • De richtlijnen bepalen voor schoonmaak en ontsmetting tijdens en na het werk (oppervlakken, frequentie, enz.).
 • De richtlijnen bepalen voor schoonmaak en ontsmetting van de werkuitrusting.
 • De richtlijnen bepalen voor schoonmaak van werkkledij.
 • De procedure bepalen voor afvalbeheer.
 • De richtlijnen bepalen voor het handen wassen.
 • De richtlijnen bepalen bij verplaatsingen.