You are here

Maatregelen om psychosociale risico's te vermijden en werknemers te begeleiden

Aan het werk of niet, op het terrein of via telewerk, iedereen had wel zijn eigen problemen. En dat brengt heel wat psychosociale risico's met zich mee die het gevolg kunnen zijn van zowel individuele als organisatorische factoren.

Bedrijven moesten zich snel organiseren zonder dat ze hun omkaderingspersoneel konden opleiden of sensibiliseren rond preventie van psychosociale risico's.

De manier waarop met de crisis werd omgegaan kon de relatie werkgever-werknemers zowel versterken als schade toebrengen.

De heropstart is dus een uitdaging op het vlak van waarden, zingeving en referentiepunten. Het is meteen ook een buitenkans om de nodige veranderingen door te voeren om zich aan de situatie aan te passen.

U dient dus op verschillende niveaus te handelen : 

  • De realiteit kennen van de werknemers in de onderneming en er rekening mee houden bij de voorbereiding van de corona-exit.
  • Het personeel erkentelijk zijn voor de inspanningen (of opofferingen) die ze leveren, positieve boodschappen overbrengen.
  • Het recht op deconnectie vanuit een ander perspectief benaderen. Of het nu gaat om de lockdownperiode of een geleidelijke corona-exit.
  • De hulpmiddelen voor telewerk herzien om ze indien nodig te verbeteren.
  • De managers uitrusten om signalen van psychosociaal lijden van de werknemers te kunnen opsporen (zonder de eigen signalen uit het oog te verliezen).
  • Toegang bieden tot praat- of consultatieruimten: collectieve of individuele gesprekken gevoerd door de hiërarchische lijn of de werkgever, en voorzieningen voor psychologische ondersteuning (experts) van het type praatgroepen of individuele gesprekken.
  • Situaties van burn-out voorkomen en aanpakken.
  • De productiviteitsindicatoren en collectieve en individuele doelstellingen herzien (en erover communiceren).
  • Ervoor zorgen dat welzijnsindicatoren op het werk ontwikkeld worden.
  •  ...