You are here

Organisatie

 • Organisatie van de fasering van de corona-exit.
 • Organisatie van een systeem met afwisselende aanwezigheid op de werkplek.
 • Organisatie en planning van de schoonmaak van de lokalen/ruimten en van het gemeenschappelijk materiaal.
 • Voorbereiding en communicatie van de specifieke procedures.
 • Voorbereiding van het onthaal op de eerste dag dat men opnieuw begint te werken.
 • Organisatie van een ruimte voor vragen van werknemers (contactpunt, Q&A-sessies, FAQ...).
 • Werkorganisatie: invoeren van een back-upsysteem bij afwezigheid of quarantaine van een werknemer, roterende aanwezigheid van het personeel in open spaces, ontwikkeling van meer "wendbare" oplossingen of systemen om zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden aan klanten/begunstigden...
 • Bepaling van de kritieke activiteiten die opnieuw zouden kunnen opstarten in de onderneming en onder welke voorwaarden.
 • Controle van de mogelijke interventie op elk moment van eerste hulp.
 • Controle van de mogelijke interventie op elk moment van de brandbestrijdingsdienst.
 • Hulpverleners informeren over hoe ze moeten tussenkomen bij symptomen van het coronavirus.