You are here

Risicoanalyse

Voer uw risicoanalyse uit op basis van art. I.2-6. van de Codex Welzijn op het Werk.

Die risicoanalyse dient u aan te passen om alle risicofactoren te identificeren en te analyseren die de verspreiding van en de besmetting door het coronavirus in de hand kunnen werken. Op die basis kunt u de meest aangewezen preventiemaatregelen implementeren. De risicoanalyse gebeurt op het niveau van de organisatie in zijn geheel, op het niveau van elke groep werkposten of functies, en op het niveau van het individu.

Hulpmiddelen

Wij hebben een complete tool ontwikkeld waarmee u uw Covid-19 risicoanalyse kunt uitvoeren.

U bent een affiliate en u wilt er voordeel uit halen? Vul het formulier in en ons team zal het naar u opsturen

Ik zou graag het risicoanalyse-tool COVID-19 ontvangen

Indien u ondersteuning of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het Risk Management Secretariaat: gestiondesrisques@cesi.be.

 

De unit arbeidsveiligheid en -hygiƫne van CESI kan u begeleiden bij uw risicoanalyse:

Analyse van de veiligheidsrisico's aan de hand van de ARIS-methode.

Terbeschikkingstelling van een preventieadviseur, begeleiding en sturing van het projectteam

Brochure FOD Werkgelegenheid over risicoanalyse