You are here

Risicoanalyse

Voer uw risicoanalyse uit op basis van art. I.2-6. van de Codex Welzijn op het Werk.

Die risicoanalyse dient u aan te passen om alle risicofactoren te identificeren en te analyseren die de verspreiding van en de besmetting door het coronavirus in de hand kunnen werken. Op die basis kunt u de meest aangewezen preventiemaatregelen implementeren. De risicoanalyse gebeurt op het niveau van de organisatie in zijn geheel, op het niveau van elke groep werkposten of functies, en op het niveau van het individu.