You are here

Voorbereiding van een lockdownplan

Het is belangrijk om te anticiperen op een eventuele nieuwe lockdownperiode.

De lockdownperiode gebruiken om te debriefen over de uitgevoerde evenementen en acties, hun doeltreffendheid of zwakke punten.

Stel uzelf de vragen :

  • Welke lessen moeten we onthouden wanneer zich een nieuwe lockdownperiode zou aandienen?
  • En hoe hierop anticiperen op organisatorisch en communicatief vlak?

Zij stellen u in staat om een nieuwe lockdownperiode op te stellen in geval van herhaling.

Opgelet: 

Uw corona-exitplan dient voorgelegd te worden aan uw comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Dit laatste moet haar mening geven en meewerken aan de implementatie en follow-up.

Als er geen comité is, moet het plan voorgesteld worden aan de syndicale afvaardiging en, bij gebrek aan syndicale afvaardiging, aan de werknemers zelf.

De preventieadviseurs-arbeidsartsen en de preventieadviseurs niv I van CESI staan tot uw beschikking om deel te nemen aan het CPBW.