DIENSTEN

Aangepaste verlichting vinden

THEMA

Preventie van risico's verbonden met lichtintensiteit en verlichtingskwaliteit.

 

DOELSTELLINGEN

  • Sensibilisering van de hiërarchische lijn en/of de personeelsleden omtrent de risico'sverbonden met de keuze en het gebruik van lampen van slechte kwaliteit of onaangepaste verlichting en werken in een sfeer waar de lichtintensiteit te fel of te zwak is.
  • Die sensibilisering behandelt ook criteria zoals keuze en positionering van lampen ten opzichte van de werkposten en het optimale gebruik van natuurlijke verlichting.

 

PROGRAMMA

  • Duur: 2 uur. Groep van 6 tot maximaal 12 personen.
  • Vereist materiaal: een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers waar de lesgever een presentatie kan geven (beamer en projectiescherm vereist).
  • Inhoud van de opleiding:

- Beschrijving van enkele begrippen die te maken hebben met verlichting (lichtsterkte, contrast...).
- Opfrissing van de toepasselijke wetgeving, bv. de gewenste verlichtingsniveaus in functie van het type uitgevoerde werk.
- Opfrissing van de notie visuele vermoeidheid.
- Opfrissing van de selectiecriteria en algemene aanbevelingen te respecteren bij de keuze van een lichtpunt naast enkele preventiemaatregelen.
- Voorstel tot aanbevelingen en praktisch advies voor een verlichting aangepast aan beeldschermwerk.
- Optimaal gebruik van natuurlijke verlichting.

 

METHODE

  • Interactieve opleiding met behulp van een PowerPointpresentatie.
  • Aanwezigheid van didactisch materiaal noodzakelijk.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI