DIENSTEN

Advies om geluidsabsorptie te verbeteren

THEMA

Verbetering van de akoestiek in de arbeidsruimte. Codex Welzijn op het werk - Boek III - Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk - Boek V - Titel 2 - Lawaai.

 

DOELSTELLINGEN

Advies geven over een arbeidssituatie en verbeteringsopties of aanbevelingen over inrichting leveren met de bedoeling de (mogelijke) hinder veroorzaakt door het lawaai te beperken.

 

PROGRAMMA

  • Bezoek van de betrokken ruimten.
  • De informatie, vereist om de arbeidscontext goed te begrijpen, verzamelen bij de betrokken werknemers en alle andere mensen die informatie zouden kunnen verschaffen.

Na deze analyse wordt een verslag opgemaakt met specifieke raadgevingen rond de problematiek van geluidsoverlast (materiaalkeuze/meubilair/akoestische panelen om de absorptie of de isolatie van de plek in kwestie te verbeteren...).

 

METHODE

  • Waarnemen en analyseren van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsorganisatie en het type gebruikte materialen.
  • GABO-methode: geluidsoverlast in open kantoren, INRS.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI