DIENSTEN

Analyse van de fysieke werkbelasting

THEMA

Beoordeling van de fysieke werkbelasting.

 

DOELSTELLINGEN

 • Bepalen of de fysieke belasting op de werkpost fysiek aanvaardbaar is in functie van de individuele eigenschappen van de operatoren en de werkomgeving.
 • Indien vereist verbeteringen voorstellen om de werkposten of de werkorganisatie beter aanvaardbaar te maken. Codex Welzijn op het werk - Boek III - Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk - Boek V - Titel 1 - Thermische omgevingsfactoren. Codex Welzijn op het werk - Boek VIII - Ergonomische beperkingen.

 

PROGRAMMA

 • Bepalen of de fysieke belasting op de werkposten fysiek aanvaardbaar is in functie van de werkomgeving en ook absoluut gezien, gebruik makend van de analogietabellen per beroep.
 • Ergonomische beoordeling van de werkposten.
 • Waarneming van de gebruikte werkmethoden en werkuitrustingen.
 • Bepalen van de kenmerken van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Meten van de klimaatparameters.
 • Opmaak van een beoordelingsverslag met:
  • Beoogde doelstellingen en gebruikte methodologie.
  • Categorisering van de fysieke werkbelasting.
  • Berekening van de index van thermisch comfort PMV-PPD of de index van thermische belasting WBGT.
  • Enkele algemene aanbevelingen.
 • Specifieke aanbevelingen en verbeteringsvoorstellen voor de beoordeelde werkposten.

 

METHODE

De bepaling van de fysieke werkbelasting gebeurt in functie van de werkomgeving (meten van klimaatparameters) en op absolute wijze, door analogietabellen te gebruiken per beroep.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming.

Aanvraag offerte
CESI