DIENSTEN

Begeleiding bij de preventie van musculoskeletale aandoeningen: realisatie van diverse ondersteuningen

Preventie van risico´s verbonden aan repetitief werk, slechte houdingen, belangrijke inspanningen, ...

Doelstellingen

De werkgever helpen bij de uitvoering van een preventief programma van MSA via verschillende middelen (video, affiches ...).

Programma

 • Te bepalen samen met het bedrijf
 • Contactname met de interne preventieadviseur en de samenwerking met de arbeidsgeneesheer om een stand i.v.m. de bestaande klachten te maken.
 • Voorafgaand bezoek aan het bedrijf met de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer (van voorkeur)
 • Realisatie van de verschillende verschillende theoretische en praktische middelen (video, affiches, fotoreportage, ...) met als doel:
  • de basisprincipes te herhalen van veilige handelingen bij heffen en tillen van lasten
  • te sensibiliseren m.b.t. de voordelen van fitness en een gezonde levensstijl
  • sequenties van fysieke activiteit uit te voeren (warming-up, stretching pauzes ...)
 • Coaching van de contactpersonen die het programma binnen het bedrijf zullen monitoren en opvolgen....

Methode

 • Theoretische en praktische benadering
 • Maken van video sequenties
 • Maken van illustratieve affiches
 • ...

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI