DIENSTEN

Ergonomie: concept en verbetering

THEMA

Ergonomie in de arbeidssituatie.
Ergonomische inrichting van de verschillende werkposten.

 

DOELSTELLINGEN

• Werkpostanalyse: bepalen of de inrichting van de werkpost aanvaardbaar is, volgens de noden van de gebruikers, hun omgeving en de werkorganisatie.
• Voorstellen tot verbetering om de (huidige en toekomstige) werkposten ergonomisch conform te maken.
• Conceptie van nieuwe en toekomstige werkplaatsen in het bedrijf.

 

PROGRAMMA

  • De ergonoom neemt contact op met de werkgever om een aantal data vast te leggen voor een bezoek ter plaatse. De werkactiviteit op de overeengekomen dagen moet representatief zijn van de alledaagse werkomstandigheden en het ritme.
  • Indien het over inrichting gaat zal de ergonoom contact opnemen om een bezoek aan de gebouwen te plannen waar de werkposten geïmplementeerd zullen worden.
  • Indien dit niet mogelijk is, zal hij de plannen van het gebouw met de voorziene inrichtingen analyseren.
  • Evaluatie:

- De ergonoom zal de betrokken werknemer(s) bevragen betreffende de juiste aard van de uitgevoerde taken, het verloop en de taakgebonden eisen.
- De ergonoom zal vervolgens de activiteit observeren en zal zich vooral toespitsen op de werkhoudingen, de afstanden van reikwijdte, de werkhoogte, het gebruikt materiaal en de toegankelijkheid ervan, de oriëntatie van de werkpost… In functie van de problematiek zullen aangepaste analysemethoden gebruikt worden.
- De ergonoom zal zich ook toeleggen op een aantal fysieke omgevingsparameters zoals het geluid, de verlichting, de temperatuur en de ventilatie, aan de hand van een aantal metingen.
- I n alle gevallen zullen de betrokken werknemers verzocht worden zich uit te spreken over de werkpostenanalyse en de verbetervoorstellen.

  • Opmaak rapport: de evaluatie van de werkpostanalyse zal via een gedetailleerd rapport voorgesteld worden met inbegrip van:

- De nagestreefde doelstellingen.
- Het verloop van de interventie.
- De gebruikte methodologie.
- De resultaten en de interpretatie van de gegevens indien een specifieke analysemethode gehanteerd werd.
- De resultaten van de metingen van de omgevingsparameters (indien van toepassing).
- Een aantal algemene aanbevelingen.
- De aanbevelingen en verbetervoorstellen, specifiek voor de onderzochte werkposten.

 

METHODE

  • Werkpost observatie.
  • Uitvoeren van verschillende metingen, foto-shoots, kennis vergaren met betrekking tot de uitgevoerde  taken:

- Opstellen van een rapport met ergonomische aanbevelingen en mogelijke oplossingen.
- Voorstellen met betrekking op de komende aanpassingen in 3D schema’s.
- Opzoekingen en voorstellingen in verband met hulpmiddelen, materialen, aangepast meubilairin
functie van de aanvraag.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

 

Aanvraag offerte
CESI