DIENSTEN

Ergonomische inrichting van de beeldschermwerkplek

THEMA

Preventie van de risico’s van beeldschermwerk. Codex Boek III - Arbeidsplaatsen - Codex Boek VIII -
Ergonomische belasting.

DOELSTELLINGEN

Juiste inrichting van elke werkplek gebruikt voor beeldschermwerk.

 

PROGRAMMA

  • De ergonoom neemt contact op met de werkgever om een aantal data vast te leggen voor een bezoek ter plaatse aan de werkplekken die gebruikt worden voor beeldschermwerk.
  • Evaluatie:

- De ergonoom bezoekt elke werkplek (afhankelijk van de vraag van de werkgever) en bekijkt de zithouding, de werkorganisatie, het belang van korte pauzes, rekoefeningen en de correcte opstelling van de beeldschermwerkpost.
- De ergonoom tracht tijdens het bezoek zelf zo veel mogelijk aanpassingen aan de werkplekken uit te voeren (hoogte van het scherm, instellen van de stoel…) en noteert eventuele bijkomende verbetervoorstellen die moeten gepland worden (verplaatsing van het bureau, aankoop van bepaald materiaal…). Die wijzigingen zijn anders voor elke persoon en hangen af van de uitgevoerde taken, het gebruikte materiaal, klachten, letsels, pijn of eventuele beperkingen van die persoone.
- I n alle gevallen zullen de betrokken werknemers verzocht worden zich uit te spreken over de werkpostenanalyse en de verbetervoorstellen.

  • Opmaak rapport: de evaluatie van de werkpostanalyse zal via een gedetailleerd rapport voorgesteld worden met inbegrip van:

- De doelstellingen.
- De organisatie en het verloop van de bezoeken aan de werkplekken.
- Een aantal algemene aanbevelingen.
- De aanbevelingen en verbetervoorstellen, specifiek voor de onderzochte werkposten.

 

METHODE

  • De individuele evaluatie bestaat uit een bezoek van de werkposten, in aanwezigheid van de werknemer, om de verschillende aspecten van de werkpost (materiaal, scherm, stoel, bureau, verlichting) kort te controleren op basis van een vooraf opgemaakte checklist.
  • Er wordt een individuele fiche afgeleverd en, op aanvraag, kan ook een statistische studie gebeuren.
  • Gebruik van een fototoestel, een rolmeter en een luxmeter zijn noodzakelijk.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI