DIENSTEN

Evaluatie van de thermische werkomgeving

Preventie van de risico’s van het werken in een warme of koude omgeving: belasting en/of discomfort

Doelstellingen

Conformiteit met de bepalingen van het K.B. 04/06/2012 betreffende thermische omgevingen. Evaluatie van de thermische werkomgeving door vaststelling of de thermische omstandigheden (warmte of koude) een vorm van ongemak of fysieke thermische belasting veroorzaken. Voorstellen tot preventieve maatregelen in functie van de resultaten van de evaluatie.

Programma

Minimale vereisten:

 • De situatie beoordelen in dezelfde omstandigheden als die waarin de klachten werden gemeld.
 • Bepalen of de actuele situatie eerder een vorm van ongemak of fysieke thermische belasting betreft.

De evaluatie begint door:

 • Observatie van de werkplekken en de uitgevoerde opdrachten: raamwerk/vensters/ gordijnen/afzuig- en aandrijfsystemen/plaats van de ventilatieopeningen en beschrijving van de uitgevoerde opdrachten: duur van de activiteit, werkkledij, individuele beschermingsmiddelen en beschrijving van de fysieke activiteiten van de operatoren.
 • Installatie van thermometrische en hygrometrische sondes voor continue metingen.
 • Nauwkeurige metingen van de klimatologische parameters (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid, stralingswarmte) en in overweging nemen van de index van de werkkledij (Clo) en van de fysieke werkbelasting op de werkpost.
 • Analyse van de verschillende resultaten, in opvolging van de nauwgezette en continue metingen.
 • Opmaken van een verslag met:
  • De resultaten van de uitgevoerde metingen.
  • De interpretatie van de resultaten en de berekening van de thermische comfortindices PMV – PPD.
  • De berekening van de WBGT indices en, indien nodig, de berekening van de afwisselingen werktijd – rusttijd.
  • De oplossingsmogelijkheden betreffende de technische metingen, de werkorganisatie en de te nemen preventie- en beschermingsmiddelen.

Methode

 • De evaluatie gebeurt volgens de methodes die zijn beschreven in de SOBANE-strategie.
 • De metingen in functie van de problemen gebeuren met behulp van:
  • Warme draadthermo-hygro-anemometer, een schroefthermo-hygro-anemometer en sondes die de temperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad meten.
  • Thermometrische en hygrometrische sondes, data logger.
  • Een zwarte bolthermometer.
  • Een computerprogramma voor de computerverwerking van de gegevens.

De gegevens worden opgetekend gedurende een bepaalde tijd en een periode die representatief is voor het werk. Ze zullen daarna worden geïnterpreteerd en dan wordt een verslag opgemaakt.

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI