DIENSTEN

Integrale en systematische risicoanalyse volgens de aris©-methode

THEMA

Risicoanalyse overeenkomstig artikelen I.2-5 en I.2-8 van de Codex Welzijn - Boek I.

 

DOELSTELLINGEN

 • De risicoanalyse aan de hand van de ARIS©-methode voor schermwerk heeft meerdere doelstellingen:
 • dentificeren van de gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voor het scherm.
 • Definiëren, afbakenen en evalueren van de risico's voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Definiëren en de prioriteiten bepalen van de preventiemaatregelen voor elk gedetecteerd risico.
 • Opstellen van een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan.
 • Opstellen van algemene conclusies voor de werkgever, de preventieadviseur en de leden van het CPBW.

 

PROGRAMMA

 • Contact met de interne preventieadviseur en samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van het bedrijf om een inzicht te krijgen in het werk.
 • Waarnemen van de werkpost en gesprek met de operatoren om bepaalde ergonomische rubrieken correct te kunnen aanvullen.
 • Opmaak van een samenvattend verslag met aanpassingsvoorstellen of ergonomische verbeteringen, met de juiste prioriteit.

 

METHODE

ARIS© is een methode voor risicoanalyse die gevaren identificeert en risico's beoordeelt op basis van volgende disciplines:

 • Gezondheid.
 • Veiligheid.
 • Hygiëne.
 • Ergonomie.
 • Psychosociale risico's.

Deze methode verschaft de onderneming een globale risicoanalyse voor de administratieve beeldschermwerkposten en dit in de verschillende domeinen zoals vereist door de reglementering inzake welzijn op het werk. De gevaren kunnen volgens een specifieke classificatie ontdekt en doorgegeven worden:

 • Fysieke werkomgeving.
 • Werkuitrusting.
 • Inrichting van de werkpost.
 • Afstelling van de werkpost/werkhouding.
 • Werkorganisatie.

Vervolgens worden de risico's beoordeeld om de prioriteit te bepalen van de te nemen acties, i.e. de in te voeren preventiemaatregelen (opstellen van globaal preventieplan en jaarlijks actieplan).

 

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen waar gewerkt wordt op een beeldscherm.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf (bij elke werkpost).

Aanvraag offerte
CESI