OPLEIDINGEN

Manueel hanteren van lasten voor «contactpersonen»

THEMA

Preventie van de musculoskeletale aandoeningen zoals rugklachten door verplaatsen (heffen en tillen) van lasten. Opleiding in groepsbeheer (« train the trainer ») rond de hantering van lasten en de ergonomie van de houdingen.

 

DOELSTELLINGEN

Bewustmaking van de instructeurs (interne opleiders) van de problematiek rond rugklachten en musculoskeletale aandoeningen van de rug ten gevolge van het hanteren van lasten. Nuttige tips om dagdagelijkse handelingen minder zwaar te maken voor de wervelkolom. Sensibilisering tot het gebruik van de juiste lichaamshoudingen en bewegingen. Voorstellen in verband met didactische en praktische hulpmiddelen om de gelegenheid te bieden de problematiek van het hanteren van lasten (met of zonder mechanische hulpmiddelen) in het eigen bedrijf te observeren, analyseren en verbeteren.

 

PROGRAMMA

  •  Duur: module van 3 dagen. Groep van maximum 6 personen.
  • Benodigd materiaal: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist), een wervelkolom, technische materiële en mechanische hulpmiddelen door het bedrijf aangereikt.
  • Inhoud van de opleiding:

- Theoretische benadering van de wervels en perifere spieren.
- Biomechanische studie van bewegingen op de rug.
- Uitleg over de verzwarende omstandigheden en de professionele rug- en wervelletsels.
- Presentatie van ergonomische noties met het oog op een ergonomische inrichting van de werkpost.
- Beginselen van fysieke bescherming en inspanningsvermindering door het aanleren van specifieke bewegingen en houdingen: beoefening in dagdagelijkse activiteiten. Het belang om te bewegen en een minimale fysieke conditie te hebben wordt naar voor gebracht met bepaalde oefeningen.
- Het aanleren van veilige basishoudingen.
- Hanteren van lasten op maat: gebruik van technische en mechanische hulpmiddelen die door het bedrijf zelf ter beschikking worden gesteld.
- Didactische begrippen in verband met de interne communicatie en het groepsbeheer.
- Praktische training van de toekomstige contactpersoon met enkele situationele voorbeelden.

  • Aan het einde van de opleiding zal de contactpersoon in staat zijn:

- Om de potentieel gevaarlijke bewegingen te onderscheiden.
- Tot pogingen om de basisprincipes van rugbescherming op de werkpost toe te passen.
- De interne vragen tot sensibilisering te beantwoorden.
Een bijscholing van ½ dag, enkele maanden na deze opleiding wordt georganiseerd en sterk aanbevolen.

 

METHODE

  •  Participatieve opleiding aan de hand van een Power Point presentatie.
  • Aanwezigheid van het benodigde didactisch materiaal.
  • Praktijkoefeningen.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding).

Aanvraag offerte
CESI