DIENSTEN

Risicoanalyse rugletsels en muskuloskeletale aandoeningen

Risicoanalyse en preventie van rugletsels, te wijten aan het hanteren van lasten of patiënten of aan repetitieve en onaangepaste bewegingen, en musculoskeletale aandoeningen.

Doelstellingen

Analyse van de werkplek. Voorstellen tot preventieve maatregelen ter verbetering van de werkomstandigheden met als doel de blootstelling aan de risico’s van musculoskeletale aandoeningen, vooral aan de rug en de bovenste ledematen, te verminderen.

Programma

  • Contactname met de interne preventieadviseur en samenwerking met de arbeidsgeneesheer van het bedrijf om de werksituatie te schetsen en een overzicht op te maken van de bestaande klachten.
  • Observatie van de werkplek:
    • gedurende een representatieve periode.
    • met bijzondere aandacht voor de uitgevoerde bewegingen, de aangenomen houding, de geleverde inspanningen, de te hanteren lasten, de te verplaatsen patiënten (zorgsector) …
    • een lijst opmaken van het gebruikte hulpmateriaal, de aanwending van het materiaal, de toestand van het materiaal, de beschikbaarheid van de werkpost, ...
  • Gesprek met de operatoren om een analyse te maken van de klachten die verband houden met de werkplek, de arbeidsmiddelen en/of de werkomgeving en samen naar realistische oplossingen te zoeken.
  • Opmaken van een samenvattend verslag met voorstellen tot een ergonomische inrichting.

Methode

Observatie van de werkplek met gebruik van opnamemateriaal en meetapparatuur (fototoestel, camera, meter…).
Afhankelijk van de werkomstandigheden zullen specifieke analysemethodes worden gebruikt, zoals de gids FIFARIM (gids voor het evalueren en voorkomen van risico’s), de KIM, de NIOSH-methode, de observatiemethode MSA SOBANE of verschillende controlelijsten (werk aan een machine in staande positie, OSHA, OWAS, …).

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI