DIENSTEN

Risicoanalyse volgens de ARIS methode

Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffendehet beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Doelstellingen

De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en systematische risicoanalyse) heeft meerdere doelstellingen:

 • De gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk identificeren.
 • De risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk definiëren en bepalen.
 • De risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk evalueren.
 • De preventiemaatregelen voor elk ontdekt risico definiëren en rangschikken.
 • Opmaak van het globale preventieplan en van het jaarlijkse actieplan.
 • Opmaak van de algemene conclusies ter attentie van de werkgever, de interne preventieadviseur en de leden van het CPBW.

Programma

 • Contact opnemen met de interne preventieadviseur en samenwerking met de arbeidsgeneesheer van het bedrijf om het werk te « begrijpen ».
 • Observatie van de werkpost gedurende meerdere representatieve periodes om de globale ergonomische analyse te voltooien.
 • Discussie met de operatoren om bepaalde ergonomische rubrieken correct in te vullen.
 • Opmaak van een samenvattend verslag met rangschikking van de voorstellen voor het aanbrengen van ergonomische inrichtingen of verbeteringen.

Methode

ARIS© is een risicoanalysemethode die de gevaren identificeert en de risico’s evalueert rekening houdende met volgende disciplines:

 • Veiligheid
 • Ergonomie
 • Hygiëne
 • Psychosociale risico’s
 • Gezondheid

Door toepassing van deze methode beschikt het bedrijf over een globale risicoanalyse op de verschillende vlakken die vereist zijn door de reglementering van het welzijn op het werk. Elke werkpost wordt zeer nauwkeurig beschreven in zijn verschillende deeltaken. In functie van voorafbepaalde taken kunnen gevaren worden ontdekt en gerangschikt volgens een bijzondere classificatie:

 • Werkomgeving
 • Werkuitrusting en chemische stoffen
 • Organisatie van het werk
 • Mensgericht
 • Interacties

Vervolgens worden de risico’s geëvalueerd om de te nemen acties te rangschikken, m.a.w. de preventiemaatregelen (opmaak van het globale preventieplan en van het jaarlijkse actieplan).

Doelpubliek

Alle bedrijven met minstens 1 werknemer.

Interventieplaats

Interventieplaats In het bedrijf (bij elke werkpost).

Aanvraag offerte
CESI