OPLEIDINGEN

Technieken voor het verplaatsen van patiënten

THEMA

Preventie van muskulo-skeletale aandoeningen ter hoogte van de rug en de bovenste ledematendie kunnen ontstaan bij het vervoer en verplaatsen (heffen en tillen) van lasten en patiënten. Opleiding in de ergonomische aspecten, specifiek voor de zorgsector.

 

DOELSTELLINGEN

Aanleren van technieken om patiënten te verplaatsen en te begeleiden op een manier die veilig is voor de rug.

 

PROGRAMMA

 • Voordien een bezoek aan de werkpost of de dienst in de instelling om inzicht te krijgen in de uitgevoerde taken, de aanwezige risico's te analyseren en de opleiding aan deze factoren aan te passen.
 • Duur: 1 dag of 2 modules van een halve dag elk, gevolgd door een halve dag bijscholing. Groepen met 6 tot (maximaal) 12 deelnemers. De opleiding omvat een theoretisch gedeelte en een belangrijk praktisch gedeelte in een lokaal met het nodige materiaal in de instelling.
 • Benodigd materiaal: een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist) en praktische oefeningen kan geven. De instelling stelt één of meer bedden, rolstoelen en mechanische of elektrische heftoestellen ter beschikking die door het personeel gebruikt worden.
 • Inhoud van de opleiding:

- Theoretische opfrissing van de anatomische kennis van de wervelkolom en het perifere spierstelsel, de biomechanica van lichaamsbewegingen, de reële behoeften van patiënten om zich te bewegen en de waargenomen pathologische gebreken...
- Sensibilisering over preventie van problemen met spieren en beendergestel bij langdurig aangehouden houdingen, repetitieve bewegingen (met of zonder inspanning) en het hanteren van lasten en patiënten.
- De principes van fysieke veiligheid en vermindering van inspanningen met specifieke opleiding over bewegingen en daarnaast een praktische toepassing op dagelijkse activiteiten.
- Het praktische gedeelte gebruikt de CESI-methode, die gebaseerd is op observatie en reflectie door de deelnemers om technische verbeteringen van hun hanteertechnieken te vinden.
Efficiënte faciliteringstechnieken worden voorgesteld om elke beweging te voorkomen die de patiënt of de zorgverstrekker kunnen verwonden.
Ze omvat het aanleren van manuele verplaatsingstechnieken van de patiënten: op een bed, in een stoel, op de vloer, op de trap, naast geïmproviseerde verplaatsingen in moeilijke omstandigheden.
Er wordt ook gefocust op het gebruik van de beschikbare manuele en technische hulpmiddelen.

 

METHODE

 • Participatieve opleiding aan de hand van een Power Point presentatie.
 • Aanwezigheid van het benodigde didactisch materiaal.
 • Praktijkoefeningen en simulaties.

Het onderricht is opbouwend met talrijke praktische situationele oefeningen.
Elke deelnemer probeert zich de juiste vragen te stellen:

 • Hoe beoordeel ik de situatie voor het verplaatsen?
 • Hoe bereid ik de patiënt optimaal voor op een verplaatsing?
 • Hoe stel ik me op een veilige manier op?
 • Hoe kan ik het ter beschikking gestelde hulpmateriaal op de juiste manier gebruiken?

 

DOELPUBLIEK

Verplegend personeel, gespecialiseerde opleiders, helpers voor thuiszorg en animatiepersoneel.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding).

 

BIJSCHOLING

Een jaarlijkse bijscholing wordt ter plaatse aangeboden waarbij de cursist in identieke omstandigheden als het personeel werkt: de ruimte, het materiaal, de patiënt.
De opleiding verloopt geleidelijk en is vereenvoudigd zodat iedereen de efficiëntie van preventie kan ervaren op zijn of haar werkpost.

 

Aanvraag offerte
CESI