OPLEIDINGEN

Technieken voor het verplaatsen van patiënten voor «contactpersonen»

THEMA

Preventie van rugaandoeningen die kunnen ontstaan bij het vervoer en verplaatsen (heffen en tillen) van lasten en patiënten. Opleiding in de ergonomische aspecten, specifiek voor de zorgsector. Opleiding in groepsbeheer («train the trainer»).

 

DOELSTELLINGEN

Aanleren van technieken om verplaatsingen van patiënten op een veilige manier voor de rug te laten gebeuren. Voorstellen in verband met didactische en praktische hulpmiddelen om de gelegenheid te bieden de problematiek van het vervoer en verplaatsen van lasten en patiënten (met of zonder mechanische hulpmiddelen) in de eigen instelling te observeren, analyseren en verbeteren.

 

PROGRAMMA

  •  Duur: module van 3 dagen. Groep van 6 personen maximum.
  • Benodigd materiaal: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist) en praktische oefeningen kan geven. De instelling stelt een of meerdere bedden, rolstoelen, zetels en de door het personeel gebruikte mechanische of elektrische liften ter beschikking.
  • Inhoud van de opleiding:

- Na een rondvraag waarin elke deelnemer zijn individuele projecten en de dagelijks ondervonden moeilijkheden bijdraagt, wordt een theoretische opfrissing gegeven, gebaseerd op de lichamelijke biomechanica, de reële behoeften van patiënten om zich te bewegen en de waargenomen pathologische gebreken.
Daarna volgt een sensibilisering over preventie van problemen met spieren en beendergestel bij langdurig
aangehouden houdingen, repetitieve bewegingen (met of zonder inspanning) en het hanteren van
lasten en patiënten. Een derde deel focust op volwassenenpedagogie en groepsmanagement.
- Het praktische gedeelte gebruikt de CESI-methode, die gebaseerd is op observatie en reflectie door de deelnemers om technische verbeteringen van hun hanteertechnieken te vinden. Efficiënte faciliteringstechnieken worden voorgesteld om elke beweging te voorkomen die de patiënt of de zorgverstrekker
kunnen verwonden.
- De opleiding is progressief en vereenvoudigd zodat iedereen de efficiëntie van preventie kan ervaren op de werkposten in de instelling. De opleiding wordt afgerond met progressieve praktische ensceneringen rond het reële project ontwikkeld door de nieuwe functionering van de deelnemers. In die ensceneringen leren de deelnemers hun sterke en zwakke punten kennen en worden ze naar een betere overdracht van gegevens begeleid.
Progressieve coaching wordt geboden indien CONTACTPERSONEN het voltallige personeel moeten informeren
over de preventie van problemen met spieren en beendergestel bij het hanteren.
Een jaarlijkse bijscholing is nodig om de CONTACTPERSONEN op de hoogte te houden van nieuwe faciliteringstechnieken en nieuwe efficiënte technische hulpmiddelen en hen te helpen een antwoord te bieden op de problemen die gedurende het jaar ervaren worden.

 

METHODE

  • Participatieve opleiding aan de hand van een Power Point presentatie.
  • Aanwezigheid van het benodigde didactisch materiaal.
  • Praktijkoefeningen en simulaties.

Het onderricht is opbouwend met talrijke praktische situationele oefeningen.

 

DOELPUBLIEK

Verplegend personeel, leidinggevend personeel in de zorgsector, gespecialiseerde opleiders, helpers voor thuiszorg en animatiepersoneel.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding).

Aanvraag offerte
CESI