DIENSTEN

Terbeschikking stelling van een specialist ergonomie

Hulp en steun aan de interne preventiedienst (IDPBW) door een specialist «ergonomie» .

Doelstellingen

De IDPBW helpen, adviseren en steunen in het kader van de uitvoering van haar missies en taken zoals voorzien door het K.B. van 27 maart 1998.

Programma

  • Schatting van de tijd, in overleg met het bedrijf, die nodig en voldoende is om de interventie tot een goed einde te brengen (over het algemeen een aantal dagen / maanden alsook de interventieduur in de tijd).
  • De logistieke behoeften definiëren (bureau, internettoegang, …).
  • In situ’ aanwezigheid van de specialist ergonomie met een periodiciteit die met het bedrijf is overeengekomen om de ondersteuningsmissie aan de IDPBW te verzekeren (algemene missies, specifieke interventies).

Methode

Zie methodes m.b.t. de verschillende interventies die de specialist ergonomie kan uitvoeren.

Doelpubliek

Alle bedrijven van het land met een IDPBW.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI