EVENTS

Lunch met lezing 16 juni: De rol van de onderneming in het kader van burn-out

16
Jun

Burn-out is een reëel probleem in tal van Belgische ondernemingen en is het gevolg van de chronische stress waar werknemers onder lijden. Werknemers ervaren steeds meer druk door de toenemende werklast, de afnemende mankracht, toenemende verwachtingen op het vlak van resultaten, gebrek aan erkenning voor hun bijdrage en een gebrekkig evenwicht tussen werk en privéleven.

Stress en burn-out zijn duur voor een onderneming: in 2014 lagen zij aan de basis van 37% van de afwezigheden. In 2005 was dat nog maar 25%.

De gemiddelde kostprijs van een werknemer die afwezig is omwille van een burn-out bedraagt 6000 euro en loopt op tot 20.000 euro als de indirecte kosten meegeteld worden.

Het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op het werk legt de ondernemingen een sleutelrol op inzake de preventie van stress en burn-out.

Wat kan de onderneming doen om burn-out te voorkomen?

Wat is de verantwoordelijkheid van de onderneming in dit proces?

Hoever kan de onderneming gaan in de behandeling van burn-out?

Hoe kan de problematiek geïntegreerd worden in het HR-beleid?

CESI zal deze kwesties behandelen tijdens een lunch met lezing op dinsdag 16 juni 2015 van 12:00 tot 14:00 u. Na een korte presentatie van burn-out en de voortekenen die de aandoening aankondigen, zal Laurence Goraj, een ervaren klinisch psychologe en bedrijfspsychologe, uw rol als onderneming in de preventie van dit risico bespreken en de diverse mogelijkheden voor actie aansnijden.

 

Wanneer

Op dinsdag 16 juni 2015 van 12:00 tot 14:00 u

Wie ?

Lezing voorbehouden aan HR managers, CEO's, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen.

Waar ?

 

ICC Ghent
Van Rysselberghedreef 2, Bus 1
Citadelpark
9000 GENT

Prijs 20€

Inschrijving

 


Inschrijving: € 20 per persoon

Klik op bovenstaande knop voor inschrijving.

Uw inschrijving zal bevestigd worden bij ontvangst van de betaling

Betaling

 

 

 

Betaling door storting op

CESI – BE 44 191-9302282-45 – CREGBEBB

met de vermelding: Lezing Burn-out  – 16/6/2015 – Uw naam en de naam van uw onderneming.

Betaling op de dag van de lezing zelf zal niet aanvaard worden. Dank voor uw begrip.

PROGRAMMA

12:00 - 12:15 u
Onthaal en aperitief
12:15 - 13:00 u
Lezing
13:00 - 13:30 u Discussie met koude schotel
13:30 - 14:00 u
Networking - dessert - koffie

 

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met Caroline Huon op het nummer 02 761 17 31

commercieel@cesi.be

 

16
Jun
CESI