DIENSTEN

Begeleiding dietetic

THEMA

Persoonlijk voedingsadvies inclusief een voedingsevaluatie (= 1e raadpleging) die kan aangevuld worden met een opvolging van het voedingspatroon.

DOELSTELLINGEN

Tijdens de raadpleging voor persoonlijk voedingsadvies wordt een analyse van de lichaamssamenstelling uitgevoerd, wordt een volledige voedingsanamnese opgesteld en wordt samen met de werknemer bepaald welke doelstellingen inzake voeding worden nagestreefd.
Op basis van de vastgestelde doelstellingen worden samen met de werknemer tussentijdse, gepersonaliseerde doelstellingen bepaald, die tijdens de vervolgraadplegingen worden geëvalueerd. Het betreft een raadpleging voor persoonlijk voedingsadvies zoals in een privépraktijk. In geval van een pathologie of stofwisselingsstoornis is een medisch voorschrift vereist.

PROGRAMMA

 • Duur : 1 uur (evaluatie) - 45 minuten (follow-up).
  • Inhoud :
   • Analyse van de lichaamssamenstelling met een impedantiemeter en evaluatie aan de hand van referentiewaarden:

    • Gewicht
    • BMI (Body Mass Index)
    • % Vetmassa
    • % spiermassa
    • Visceraal vetgehalte
   • Volledige voedingsanamnese: bepalen van wie de aanvraag komt (werknemer en/of arts), gezinssamenstelling, dagindeling en levensstijl, lichaamsbeweging, voedingsanamnese ... Opmerking: in geval van een pathologie of stofwisselingsstoornis (diabetes, hypercholesterolemie enz.) moet een medisch voorschrift met de gegevens van de behandeling worden voorgelegd.

   • Er wordt samen met de werknemer bepaald welke doelstellingen inzake voeding worden nagestreefd.Tijdens elke vervolgraadpleging worden tussentijdse, gepersonaliseerde doelstellingen bepaald en geëvalueerd.

   • Inhoud van de vervolgraadpleging:
    • Analyse van de lichaamssamenstelling en evaluatie op basis van referentiewaarden.
    • Samen met de werknemer worden er doelstellingen bepaald en geëvalueerd; Tijdens de vervolgraadplegingen kan ook een voedingsplan worden opgesteld en meer algemeen advies worden gegeven.

DOELPUBLIEK

Elke werknemer die zich zorgen maakt over zijn of haar levensstijl, over zijn of haar voeding, of die opgevolgd moet worden wegens over- of ondergewicht, chronische ziekten zoals diabetes of hypercholesterolemie enz., of risicopersonen.

INTERVENTIEPLAATS

Individuele sessie in een daartoe voorziene ruimte.

Aanvraag offerte
CESI