OPLEIDINGEN

Cardiopulmonaire reanimatie (cpr) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED))

COVID 19 - BEPALINGEN (UPDATE 07.2021)

In het kader van de laatste bepalingen van de FOD mogen de praktijklessen voortaan in fysieke aanwezigheid plaatsvinden. De nodige preventiemaatregelen moeten getroffen worden (social distancing, hygiëne, ventilatie, …) en is het dragen van een mondmasker verplicht. Hieruit volgt dat rechtstreekse manipulaties niet mogen uitgevoerd worden tussen de cursisten onderling. Echter zijn de cardiopulmonaire reanimatie en het gebruik van de defibrillator opnieuw toegestaan (volgens de richtlijnen 2021 van de Belgische reanimatieraad (BRC) en de Europese reanimatieraad (ERC)

Het getuigschrift van deelname zal de volgende vermelding bevatten: “deze bijscholing werd gevolgd tijdens de Covid-19-pandemie”.

 

THEMA

Opleiding basiselementen van cardiopulmonaire reanimatie en het gebruik van een automatische externe defibrillator (voor niet-hulpverleners).

DOELSTELLINGEN

De opleiding heeft tot doel om snel, volgens de richtlijnen 2021 van de Belgische reanimatieraad (BRC) en de Europese reanimatieraad (ERC), de elementaire kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om correct te reageren in geval van een cardiorespiratoire stilstand:
• Leren hoe een volledige en snelle primaire beoordeling uit te voeren.
• De tekenen en symptomen van de grote vitale functies identificeren en evalueren.
• De nodige vaardigheden ontwikkelen om de basiselementen van een doeltreffende cardiopulmonaire reanimatie uit te voeren bij een «volwassene».
• Zich bewust worden van het belang van een automatische externe defibrillator tijdens een reanimatie en deze correct en veilig kunnen gebruiken.
• Zich bewust worden van het belang van interne en externe procedures om de hulpdiensten te waarschuwen.
Opmerking: de voorgestelde opleiding sluit niet aan bij het Codex Boek I - Algemene beginselen - Titel 5 - EHBO.

PROGRAMMA

• Een sessie met wisselende duur, wij stellen een halve dag (4 uur) opleiding voor (mogelijk uit te breiden tot 6 of 8 uur opleiding). Groep van 5 tot maximum 10 deelnemers.
• Inhoud van de opleiding:
- Wettelijke aspecten inzake eerste hulp.
- De overlevingsketen.
- Algemene interventieregels (AIR).
- Evaluatie van de grote vitale functies: bewustzijn - ademhaling - circulatie.
- Basiselementen van cardiopulmonaire reanimatie bij een volwassene (CPR).
- De automatische externe defibrillator (AED).
- De stabiele zijligging (SZL).

METHODE

• Hoorcolleges - met projectie van video's en slides.
• Praktijkoefeningen met specifiek materiaal (oefenpop, oefendefibrillator, klein verzorgingsmateriaal).
• Rollenspel in een reële situatie.

DOELPUBLIEK

Alle personen of bedrijven die elementaire kennis over eerste hulp willen opdoen of deze willen vervolledigen.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijven opleiding).
Er moet voldoende ruimte voorzien zijn voor het uitvoeren van de praktijkoefeningen in een lokaal aangepast

Aanvraag offerte
CESI