DIENSTEN

Evaluatie en preventie van cardiovasculaire risico’s

Preventief gezondsheidsbeleid, bewustmaking van de individuele risicofactoren op vlak van cardiovasculaire aandoeningen.

Doelstellingen

Het gejaagde ritme van het beroepsleven, stress, gebrek aan beweging, onaangepaste voeding en roken zijn factoren die aanleiding geven tot cardiovasculaire aandoeningen.
Het CESI stelt bedrijven een toolbox ter beschikking om deze risico’s te voorkomen.

Programma

 • Communicatiecampagne: verspreiding van preventieve informatie met de nadruk op de risico’s die cardiovasculaire aandoeningen kunnen veroorzaken. De sensibilisatiecampagne kan op een bepaalde dag worden gestart en verder worden geïntegreerd in een actieweek die in het teken staat van welzijn/wellness.

Collectieve maatregelen:

 • Themaconferentie over cardiovasculaire risico’s: voor een groep van werknemers en in de vorm van een uiteenzetting. De arbeidsgeneesheer overloopt de cardiovasculaire risico’s en geeft uitleg over de nefaste gevolgen ervan voor de gezondheid. Hij/zij legt eveneens uit hoe men cardiovasculaire aandoeningen kan voorkomen.
 • Steun bij het voorbereiden en klaarmaken van een gezonde dagschotel: met de steun van onze diëtist kan uw bedrijf elke dag een andere gezonde schotel aanbieden. Daarbij worden de ingrediënten, de kooktechniek en de omvang van de maaltijd geëvalueerd. De diëtist kan ook tijdens de middag aanwezig zijn om een animatie te leiden over voeding en de impact ervan op de gezondheid van hart en bloedvaten.
 • Lichaamsbeweging: om uw werknemers te overtuigen van het belang van beweging als preventie van cardiovasculaire aandoeningen zal onze kinesist (of Master Lichamelijke Opvoeding) na een korte theoretische uiteenzetting eenvoudige oefeningen tonen die elke dag uitgevoerd kunnen worden.
 • Stoppen met roken: in een themavergadering legt de gespreksleider uit welke de nefaste gevolgen zijn van roken voor de gezondheid in het algemeen en die van hart en bloedvaten in het bijzonder. Hij zal eveneens uitleg verschaffen over verschillende methodes van het stoppen met roken.
 • Stressbeheersing: stress is eveneens een risicofactor voor hart en bloedvaten. Na een korte inleiding over de nefaste gevolgen ervan voor de cardiovasculaire gezondheid zal de gespreksleider de deelnemers uitleggen op welke manier zij met stress kunnen omgaan.
 • Individuele evaluatie van de cardiovasculaire risico’s: op vrijwillige basis voor de werknemer en via een voorafgaande interne communicatie in het bedrijf kan CESI een halve dagprestatie (4 uur) organiseren waarbij één of meerdere verpleegkundigen van het gezondheidstoezicht ter plaatse komen bij de start van de sensibilisatiecampagne.

Ook tijdens de volgende dagen van de actieweek kan er voor aanwezigheid van de verpleegkundigen gezorgd worden.

• Inhoud van de bespreking ter evaluatie van de gezondheid: vragenlijst voor het vaststellen van eventuele problemen, meten van de bloeddruk, berekenen van de BMI, bloedafname (bepalen glykemie, cholesterolgehalte) en vaststellen van het cardiovasculaire risico. Advies ter voorkoming van de persoonsgebonden risico’s.
• Aantal deelnemers: 12 personen per verpleegkundige en per halve dag (max. 48 personen per halve dag).
• Duur van de evaluatie: 20 minuten.
• Opvolging: de resultaten worden overgemaakt door de arbeidsgeneesheer.

De diëtist en kiné kunnen worden betrokken bij deze individuele evaluatie. Brochures cardiovasculaire risico’s kunnen tevens worden voorzien.

 • Het is mogelijk de gezondheidsevaluatie van de risicowerknemers aan te vullen met een:
  • Persoonlijk advies door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: consultatie bij de arbeidsgeneesheer ter opvolging van de resultaten van het onderzoek. Indien nodig zal de werknemer worden doorgestuurd naar een behandelende arts.
  • Persoonlijk dieetadvies: op basis van een vragenlijst stelt de diëtist een evenwichtig dieet op en geeft daarbij belangrijke tips voor een gezonde voeding.

Methode

Consultaties, praktische oefeningen, video- en diaprojecties, multidisciplinaire conferenties, individuele evaluaties.

Doelpubliek

Personeelsleden, leden van de hiërarchische lijn, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI