OPLEIDINGEN

Industriële hulpverlener : bijscholing

07
Okt
Mons_rattrapage 2021_am
07
Okt
Mons_pm
19
Okt
Brussel_nl
08
Nov
Virton_am
08
Nov
Virton_pm
14
Nov
LLN_complet
17
Nov
Bruxelles_pm

COVID-19: bepalingen (update 26.11.2021)

In het kader van de laatste bepalingen van de FOD mogen de theoretische lessen en praktijklessen in fysieke aanwezigheid plaatsvinden. De nodige preventiemaatregelen moeten getroffen worden (social distancing, hygiëne, ventilatie, …) en is het dragen van een mondmasker verplicht. Hieruit volgt dat rechtstreekse manipulaties niet mogen uitgevoerd worden tussen de cursisten onderling. Echter zijn de cardiopulmonaire reanimatie en het gebruik van de defibrillator opnieuw toegestaan (volgens de richtlijnen 2021 van de Belgische reanimatieraad (BRC) en de Europese reanimatieraad (ERC)

De duur van de bijscholing (4 uur) blijft onveranderd en de bijscholing zal een module bevatten rond de risico’s verbonden aan COVID-19 en de maatregelen die in die bijzondere context moeten worden nageleefd (bij de behandeling van een slachtoffer…).

Het getuigschrift van deelname zal de volgende vermelding bevatten: “deze bijscholing werd gevolgd tijdens de Covid-19-pandemie”.

Opmerking: Een EHBO’er die zijn jaarlijkse bijscholing niet tijdig heeft kunnen volgen, moet die zo snel mogelijk volgen en dit binnen een maximumtermijn van een jaar na de datum waarop hij/zij de bijscholing had moeten volgen. De bijscholing voor 2021 kan dus nog in 2022 worden gegeven op voorwaarde dat de bovenvermelde termijn van één jaar wordt nageleefd.

Het aantal deelnemers zal worden aangepast aan de lokalen die we ter beschikking stellen.

 

Eerste zorgen op de arbeidsplaats als onderdeel van het intern noodplan. Opleidingen in overeenstemming met de Codex Welzijn op het werk – Boek I. Algemene beginselen. Titel 5, Eerste hulp.

Doelstellingen

De elementaire kennis en competenties verworven tijdens de opleiding ‘Industriële Hulpverlener’ onderhouden. Efficiënt het hoofd kunnen bieden aan een ongeval in de werkplaats door de basisprincipes en specifieke EHBO toe te passen. Elke opgeleide ‘Industriële Hulpverlener’ moet jaarlijks minimaal vier uren bijscholing volgen om zijn titel en functie van hulpverlener binnen uw bedrijf te kunnen behouden.

Programma

  • Bijscholingssessie per groep van 8 tot maximaal 12 deelnemers.
  • Tijdens de bijscholing let de opleider op de beheersing van de vereiste handelingen en basisprincipes om slachtoffers van ongevallen of werknemers die onwel worden efficiënt te kunnen behandelen.
  • Elk jaar stelt CESI een herziene en gevarieerde cursus voor die zich concentreert op de vaakst voorkomende incidenten in ondernemingen. Dit jaar ligt de focus op brandwonde en electrische risico's in combinatie met een herziening van de technische basishandelingen voor een optimale behandeling van de slachtoffers.
  • Herhaling van de algemene interventieregels.
  • Ziektes die samenhangen met bewustzijnsstoornissen: anatomie en herhaling pathologische fysiologie.
  • Evaluatie van de situatie ter plaatse: primaire en secundaire beoordeling.
  • Houding, stressbeheersing en praktische handelingen van de behandeling.
  • Evaluatie van de kwaliteit van de cardiopulmonaire reanimatie en het gebruik van de AED

CESI VZW staat op de lijst van instellingen die de basis vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken, verspreidt door  FOD WASO.

Methode

  • Projectie van video’s en dia’s.
  • Praktische oefeningen - casestudy: specifieke enscenering op basis van een jaarlijks herzien thema.

Doelpubliek

Personen met het brevet van ‘Industriële Hulpverlener’.

Interventieplaats

In uw bedrijf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding). Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor het uitvoeren van de praktische oefeningen in een uitgerust lokaal aangepast aan het aantal deelnemers.

 

 

Aanvraag offerte
CESI