OPLEIDINGEN

Industriële hulpverlener : bijscholing

01
Dec
Webinaire_9h-13h
03
Dec
Webinaire_13h-17h
03
Dec
Webinaire_8h30-12h30
04
Dec
Webinaire_9h-13h
07
Dec
Webinaire_13h-17h
07
Dec
Webinaire_8h30-12h30
08
Dec
Webinaire_9h-13h

 

COVID-19: nieuwe bepalingen

De fysieke bijscholingen in EHBO zullen opnieuw starten vanaf september 2020. Binnen de huidige context van Covid-19 mogen de deelnemers geen rechtstreekse behandelingen (reanimatie, verbanden leggen, personenvervoer...) onder elkaar uitvoeren.

Maar de duur van de bijscholing (4 uur) blijft onveranderd en de bijscholing zal een module bevatten rond de risico’s verbonden aan COVID-19 en de maatregelen die in die bijzondere context moeten worden nageleefd (bij de behandeling van een slachtoffer…).

Het getuigschrift van deelname 2020 zal de volgende vermelding bevatten: “deze bijscholing werd gevolgd tijdens de Covid-19-pandemie zonder rechtstreekse behandelingen.” Het getuigschrift van bijscholing van 2021 zal dan weer vermelden: “deze praktijkbijscholing is een vervolg op de theoretische bijscholing van 2020 gevolgd tijdens de Covid-19-pandemie.”

Opmerking: Een EHBO’er die zijn jaarlijkse bijscholing niet tijdig heeft kunnen volgen, moet die zo snel mogelijk volgen en dit binnen een maximumtermijn van een jaar na de datum waarop hij/zij de bijscholing had moeten volgen. De bijscholing voor 2020 kan dus nog in 2021 worden gegeven op voorwaarde dat de bovenvermelde termijn van één jaar wordt nageleefd.

Het aantal deelnemers zal worden aangepast aan de lokalen die we ter beschikking stellen.

 

Eerste zorgen op de arbeidsplaats als onderdeel van het intern noodplan. Opleiding overeenkomstig de bepalingen van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp.

Doelstellingen

De elementaire kennis en competenties verworven tijdens de opleiding ‘Industriële Hulpverlener’ onderhouden. Efficiënt het hoofd kunnen bieden aan een ongeval in de werkplaats door de basisprincipes en specifieke EHBO toe te passen. Elke opgeleide ‘Industriële Hulpverlener’ moet jaarlijks minimaal vier uren bijscholing volgen om zijn titel en functie van hulpverlener binnen uw bedrijf te kunnen behouden.

Programma

  • Bijscholingssessie per groep van 8 tot maximaal 12 deelnemers.
  • Tijdens de bijscholing let de opleider op de beheersing van de vereiste handelingen en basisprincipes om slachtoffers van ongevallen of werknemers die onwel worden efficiënt te kunnen behandelen.
  • Elk jaar stelt CESI een herziene en gevarieerde cursus voor die zich concentreert op de vaakst voorkomende incidenten in ondernemingen. Dit jaar ligt de focus op brandwonde en electrische risico's in combinatie met een herziening van de technische basishandelingen voor een optimale behandeling van de slachtoffers.
  • Herhaling van de algemene interventieregels.
  • Ziektes die samenhangen met bewustzijnsstoornissen: anatomie en herhaling pathologische fysiologie.
  • Evaluatie van de situatie ter plaatse: primaire en secundaire beoordeling.
  • Houding, stressbeheersing en praktische handelingen van de behandeling.
  • Evaluatie van de kwaliteit van de cardiopulmonaire reanimatie en het gebruik van de AED

Methode

  • Projectie van video’s en dia’s.
  • Praktische oefeningen - casestudy: specifieke enscenering op basis van een jaarlijks herzien thema.

Doelpubliek

Personen met het brevet van ‘Industriële Hulpverlener’.

Interventieplaats

In uw bedrijf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding). Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor het uitvoeren van de praktische oefeningen in een uitgerust lokaal aangepast aan het aantal deelnemers.

 

 

Aanvraag offerte
CESI