OPLEIDINGEN

Industriële Hulpverlener - Basisopleiding

08
Sept
Namur
19
Sept
Bruxelles
23
Sept
Liège
30
Sept
Mons
04
Okt
LLN
07
Okt
BRUSSEL_nl
15
Nov
Virton

COVID-19: nieuwe bepalingen (19 april 2022)

In het kader van de laatste bepalingen van de FOD mogen de theoretische lessen en praktijklessen in fysieke aanwezigheid plaatsvinden. De nodige preventiemaatregelen moeten getroffen worden (social distancing, hygiëne, ventilatie, …) en is het dragen van een mondmasker verplicht. Hieruit volgt dat rechtstreekse manipulaties niet mogen uitgevoerd worden tussen de cursisten onderling. Echter zijn de cardiopulmonaire reanimatie en het gebruik van de defibrillator opnieuw toegestaan (volgens de richtlijnen 2021 van de Belgische reanimatieraad (BRC) en de Europese reanimatieraad (ERC)

De wettelijk opgelegde cursustijd van 15 uur moet en zal worden nageleefd. Het programma zal een module bevatten rond de risico’s verbonden aan COVID-19 en de maatregelen die in die bijzondere context moeten worden nageleefd (bij de behandeling van een slachtoffer…). Het getuigschrift zal de volgende vermelding bevatten: “Deze opleiding is gevolgd tijdens de Covid-19-pandemie”.

Het aantal deelnemers zal worden aangepast aan de lokalen die we ter beschikking stellen.

 

Eerste zorgen op de arbeidsplaats als onderdeel van het intern noodplan.

Doelstellingen

De elementaire competenties verwerven om snel en doeltreffend te kunnen reageren bij een ongeval in de werkplaats. Opleiding overeenkomstig de bepalingen van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp. Elke opgeleide ‘Industriële Hulpverlener’ moet in staat zijn om efficiënt te reageren bij een onvoorzien arbeidsongeval of bij ziekte van een werknemer.De Hulpverlener moet het slachtoffer in een zo comfortabel mogelijke positie leggen, hij/zij moet in staat zijn om kleine verwondingen te verzorgen en te evalueren op welk moment externe ambulante of medische zorgen nodig zijn.

De ‘Industriële Hulpverlener’ moet een preventieve instelling kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan de gezondheidsopleiding van de werknemers van zijn onderneming.

Programma Opleidingssessie: per groep van 8 tot maximaal 12 werknemers.

Opleidingsmodule « Formule 18 »:Vijftien theoretische en praktische lesuren, een uur herhaling van de opgedane kennis, en twee uur theoretische
en praktische evaluatie. Dit alles neemt meestal drie volledige dagen in beslag:

 • Organisatie van de hulpverlening in België
 • Algemene regels voor tussenkomst
 • Cardiopulmonaire reanimatie
 • Bewustzijn
 • Ademhaling
 • Problemen met hart en bloedsomloop
 • Bloedingen
 • Huidverwondingen (brandwonden en wonden)
 • Bewegingsapparaat (kneuzingen, breuken en ontwrichtingen)
 • Verwondingen van ruggengraat, schedel en ogen

Het brevet van ‘Industrieel Hulpverlener’ heeft niet langer een beperkte geldigheidsdatum. Het blijft geldig op voorwaarde dat de houder een jaarlijkse bijscholing van minimaal 4 uur volgt.

CESI VZW staat op de lijst van instellingen die de basis vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken, verspreidt door  FOD WASO.

Benodigde materialen: een uitgerust lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist). Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor het uitvoeren van praktijkoefeningen.

Methode

 • Hoorcolleges - met projectie van video’s en slides.
 • Praktische oefeningen met specifiek materiaal (oefenpop, oefendefibrillator, klein verzorgingsmateriaal).
 • Specifieke oefenpoppen en didactisch materiaal.
 • Rollenspel afhankelijk van het type onderneming of de activiteit en de daaraan verbonden risico’s.

Doelpubliek

Werknemers die door de onderneming worden aangeduid om de functie van ‘Industrieel Hulpverlener’ te vervullen.

Interventieplaats

In uw bedrijf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding), in een lokaal dat geschikt is voor
het aantal deelnemers. Dat is idealiter uitgerust met een beamer en een projectiescherm.

Aanvraag offerte
CESI