DIENSTEN

Reisgeneeskunde in het kader van het werk

Informatieverstrekking, evaluatie van de geschiktheid voor reizen en advies voor het opvolgen van werknemers die beroepsmatig buiten Europa moeten reizen.

Doelstellingen

De gezondheid verzekeren van werknemers die beroepsmatig moeten reizen

Programma

Collectieve benadering:

  • Opleidingssessie: 2 uur per groep van maximaal 15 personen.
  • Benodigde materialen: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist).
  • Inhoud van de opleiding:

• Informatie voor werkgevers, de hiërarchische lijn en werknemers over de noodzaak en de aanwijzingen om een reis voor te bereiden op gezondheidsvlak
• Voorstel voor de inhoud van de EHBO-kit en medische informatie over indicaties, contra-indicaties en bijwerkingen

Individuele benadering:
• Identificatie en evaluatie van het specifieke risico voor reizende werknemers
- De geschiktheid beoordelen voor vliegreizen
- De geschiktheid beoordelen voor buitenlandse reizen
- Preventieve maatregelen voorstellen
- Adviseren over eventuele gezondheidsproblemen in verband met de reis
• Aanbevolen inentingen
• Raadgevingen voor het vertrek, tijdens de reis en na terugkomst
• Persoonlijke behandeling afhankelijk van de bestemming, omstandigheden en duur van de reis

Methode

Participatieve opleiding met behulp van een Powerpoint.
Brochure - informatiefiches, aangepaste vragenlijsten, fiche inhoud medische kit of EHBO doos.
Individuele opvolging van werknemers-reizigers.

Doelpubliek

Alle werknemers die reizen in een professioneel kader buiten Europa.

Interventieplaats

Binnen de onderneming voor de collectieve opleiding.
In een medisch circuit voor een individuele opvolging.

Aanvraag offerte
CESI