DIENSTEN

Risicoanalyse ARIS© voor OBC (ongevallen met bloedcontact)

THEMA

Biologische agentia - Preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector (K.B. 17/04/2013) - Scherp medisch instrument: een voor de uitoefening van bepaalde medische handelingen benodigd voorwerp of instrument dat kan snijden of prikken en verwondingen en/of infecties kan veroorzaken. Een scherp medisch instrument wordt beschouwd als een arbeidsmiddel (Codex Boek IV - Arbeidsmiddelen). ARIS© (Integrale en systematische risicoanalyse).

DOELSTELLINGEN

Preventie van ongevallen veroorzaakt door scherpe medische instrumenten of contact met bloed of andere potentieel besmette lichaamsvloeistoffen in de sector van de gezondheidszorg. Risicoanalyse aan de hand van ARIS©:

  • Onderzoek van het geheel van situaties waarin de werknemers tijdens de uitoefening van het werk verwond en/of geïnfecteerd kunnen worden door een scherp medisch instrument ingevolge een blootstelling aan bloed of ander potentieel infectiemateriaal.
  • Daarbij rekening houden met de techniek en het gebruikte materiaal, de organisatie van het werk, de arbeidsomstandigheden, het kwalificatieniveau, arbeidsgerelateerde psychosociale factoren en de invloed van de omgevingsfactoren op het werk.
  • De conclusies evalueren en de prioriteit bepalen van de maatregelen die geïntegreerd moeten worden in het globaal plan en het jaarlijks actieplan.

PROGRAMMA

  • Een plaatsbeschrijving opstellen om te bepalen waar de analyse zal worden uitgevoerd - per sector, per post of per functie.
  • De gevaren identificeren aan de hand van een evaluatietabel die de gevaren indeelt in de volgende 5 categorieën: omgeving, arbeidsmiddelen, arbeidsorganisatie, menselijke factoren, interacties.
  • Indicators voor de ernst en frequentie van de risico's op OBC bepalen en wegen volgens de preventiemaatregelen die al toegepast worden in de onderneming.
  • De prioriteit bepalen van de resterende risico's en preventiemaatregelen voorstellen.

METHODE

Onderzoek/vragenlijst/checklist.

DOELPUBLIEK

Werknemer, IDPBW.

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI