DIENSTEN

Risicoanalyse en basiselementenvan «haccp»-beheer

THEMA

Voedselveiligheid: analyse van de risico's en de kritieke punten. Basiselementen van HACCP (Hazard
Analysis of Critical Control Points).

 

DOELSTELLINGEN

  • Gevaren voorkomen doorheen het volledige voedselproductieproces.
  • Vertrouwd raken met de hygiënische vereisten van de infrastructuur: lokalen, productiezones, uitrusting en personeel.
  • Dynamisch beheer van de risico's die de voedselveiligheid in gevaar brengen.

 

PROGRAMMA

Het voorgestelde programma bestaat uit verscheidene modules die gebruikt kunnen worden volgens uw behoeften en uw prioriteiten. Ze beantwoorden aan de vereisten van de Belgische en Europese wetgeving omtrent hygiëne van voedingswaren.

  • Module 1: A1101 - Opleiding voedingshygiëne.

Onze diëtist werkt samen met u het programma van de opleiding uit om de didactische materialen aan te passen aan de eigenheid van uw onderneming en de kwalificaties van uw personeel.
Het programma van de opleiding omvat een overzicht van de wettelijke verplichtingen, de risico's op besmetting en de methodologie om procedures te implementeren voor risicobeheersing, traceerbaarheid en zelfcontrole.

  • Module 2: A1102 - HACCP-audit – Implementeren van HACCP-procedures.

Onze diëtist komt naar de voedingsproductieruimte om een audit uit te voeren van de werkplaats en de werkmethoden van het personeel.
U ontvangt een verslag van deze audit met vermelding van de voor verbetering vatbare punten.
Er kan een risicoanalyse georganiseerd worden om de gevaren voor besmetting van de voedingswaren te identificeren en te typeren, de blootstelling te beoordelen en de daaruit voorvloeiende risico's te bepalen. Deze aanpak garandeert dat alle preventie- en beschermingsmaatregelen
voorzien zijn om risico's te vermijden.
Onze diëtist stelt, in samenwerking met uw kwaliteitsverantwoordelijke, de risicobeheersingsprocedures en de nodige registratiedocumenten op.

  • Module 3: A1101 - Advies voedingshygiëne.

Of u nu geplande nieuwe installaties of structurele aanpassingen van uw productieruimtes wil laten valideren of correct wil reageren op een punt dat niet voldoet aan de normen, onze diëtist komt naar uw onderneming toe om elke aanvraag tot ondersteuning en advies in verband met de veiligheid van de voedselketen te beantwoorden.

 

METHODE

  • Interactieve opleiding aan de hand van een PowerPointpresentatie die gebruik maakt van gevallen uit de actualiteit of concrete ervaring van het keukenpersoneel dat de eerstelijnszorgdraagt voor de dynamische naleving van de HACCP-normen.
  • De mogelijkheid bestaat om de opleiding te laten volgen door een bezoek aan de werkplaats als praktische oefening.

 

DOELPUBLIEK

Werknemers in de voedselproductie en het vervoer van voedingswaren en kwaliteitsverantwoordelijken.

 

INTERVENTIEPLAATS

Onze diëtist kan naar uw onderneming komen of de lokalen van CESI kunnen ter beschikking gesteld worden.

Aanvraag offerte
CESI