DIENSTEN

Risicoanalyse Industriële EHBO

Risicoanalyse overeenkomstig de bepalingen van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.

Doelstellingen

In dit KB wordt bepaald dat er een risicoanalyse uitgevoerd moet worden van de aanwezige noodvoorzieningen en de middelen die de onderneming voorzien heeft om met ongevallen om te gaan.
Deze analyse zal de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer toelaten advies te geven en aanbevelingen te doen op verschillende gebieden:

  • De verzorgingsruimte
  • De EHBO-kit
  • De nooduitrusting
  • Het personeel en de minimale kwalificatie van de hulpverleners
  • De specifieke kwalificaties van de hulpverleners
  • Het tijdsschema voor bijscholingen

Programma

• Duur: afhankelijk van de grootte en de specifieke risico's van de onderneming kan de risicoanalyse één tot twee uur in beslag nemen.
• Inhoud : de preventieadviseur-arbeidsarts van CESI komt naar uw onderneming en voert een specifieke en beschrijvende evaluatie uit van de aanwezigheid en de inhoud van de «EHBOprocedure»:
- Evaluatie van het aantal, de kwalificaties en de opleiding van de hulpverleners in de onderneming: industriële hulpverleners, verple(e)g(st)ers, aangeduide personen.
- Het tijdsschema voor bijscholingen en afwijkingen.
- De aanwezigheid en de inhoud van het register van toegediende zorgen.
- De aanwezigheid en de inrichting van de verzorgingsruimte.
- De inhoud van de EHBO-kit.
- De algemene en specifieke nooduitrusting.
- Andere verzorgingsvoorzieningen en specifieke verzorgingsprocedures.

Methode

Functionele analyse aan de hand van een vragenlijst / checklist / scoreblad.

Doelpubliek

Werkgever, interne preventieadviseur.

Interventieplaats

Onze preventieadviseurs komen naar uw onderneming toe.

Aanvraag offerte
CESI