DIENSTEN

Terbeschikkingstelling van een arbeidsgeneesheer

Hulp en ondersteuning aan de interne preventiedienst (IDPBW) door een arbeidsgeneesheer.

Doelstellingen

De IDPBW helpen, adviseren en ondersteunen bij de verwezenlijking van zijn missies en taken zoals bepaald in het K.B. van 27 maart 1998.

Programma

  • Schatting van de tijd, in overleg met het bedrijf, die nodig en voldoende is om de interventie tot een goed einde te brengen (meestal een aantal dagen/maanden en de interventieduur in de tijd).
  • De logistieke behoeften definiëren (bureau, internettoegang…).
  • ‘In situ’-aanwezigheid van de specialist veiligheid met een periodiciteit die met het bedrijf is overeengekomen om de ondersteuningsmissie aan de IDPBW te verzekeren (algemene missies, specifieke interventies).

Methode

De methoden worden bepaald in overleg met de IDPBW van de onderneming.

Doelpubliek

Alle bedrijven van het land met een IDPBW

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI