You are here

In de kijker

Of u nu aangesloten bent bij CESI of niet, wij kunnen de griepvaccinatie voor uw werknemers doen! Interesse? Wij leggen u in detail uit welke procedure u moet volgen om uw campagne te organiseren en uw vaccins te bestellen.Waarom vaccineren?De Covid-19 pandemie heeft ons meer dan ooit bewust gemaakt van het belang van vaccinatie en de voordelen ervan voor onze persoonlijke en professionele...
+
Trefwoorden
09/06/2022
CESI
Nu de grote vakantie voor scholen er weer aankomt, grijpen vele ondernemingen de kans om jobstudenten aan te werven. Hoewel die slechts nu en dan werken, zijn ze voor het gezondheidstoezicht toch onderworpen aan de voorwaarden van de codex welzijn en aan bepaalde veiligheidsregels. Dit geldt trouwens voor alle sectoren. Wat zijn nu precies uw verplichtingen als werkgever? 1....
+
Trefwoorden
30/05/2022
CESI
Stoppen met roken: het is mogelijk! Ter gelegenheid van 'Werelddag zonder tabak' op dinsdag 31 mei stelt CESI u een infografie voor met alle voordelen van stoppen met roken en met de verschillende ondersteuningsformules.  Hoe kunnen we u begeleiden?Sensibilisering rond de invloed van rokenEen nieuwe adem : Stoppen met roken op het werk 
+
31/05/2022
CESI
Gecombineerde oplossingen om de vitaliteit van uw teams te garanderen. Voeding is ondertussen een kwestie van volksgezondheid geworden. Obesitas neemt in die mate toe dat het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt erkend als een epidemie. De groep CESI werkt samen met diëtisten die erkend zijn door de FOD Volksgezondheid om verscheidene formules uit te werken bestemd om uw werknemers...
+
01/06/2022
CESI
Einde van de uitgebreidere rol van de arbeidsarts bij de bestrijding van Covid-19. Gezien de gunstige evolutie van de epidemie is een koninklijk besluit uitgevaardigd waarbij de tijdelijke rol van de preventieadviseur-arbeidsarts in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 wordt opgeheven. Deze dient geen extra taken meer uit te voeren in het domein van tracing, het verstrekken van quarantaine-...
+
24/05/2022
CESI
Het Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027 is op 24 maart gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid. In het kader van de ruimere Europese strategie heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een nationaal actieplan gelanceerd met de te bereiken doelstellingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk...
+
05/04/2022
CESI
Of u een kmo bent, dan wel een grote onderneming, u bent verplicht een jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te maken en dat tegen 1 april 2022 aan de FOD Werkgelegenheid te bezorgen.Dat verslag bevat alle informatie over de werking van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Om het in te vullen hebt u een aantal gegevens nodig die te...
+
Trefwoorden
16/03/2022
CESI
Onze specialisten bij CESI en OneManagement buigen zich uitvoerig over de belangrijke kwestie van de deconnectie. Onze aanpak is gebaseerd op een bredere visie waarbij praten over deconnectie onvermijdelijk betekent dat ook connectie onder de loep moet worden genomen. Het is even belangrijk om het te hebben over deconnectie buiten de werkuren als over een gezonde en evenwichtige connectie tijdens...
+
10/03/2022
CESI
De nieuwe editie van de generieke gids 'Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ is beschikbaar. Deze nieuwe gids treedt in werking vanaf 7 maart.Hij is gestructureerd in 3 fasen:• de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of een pandemie onder controle te houden en om epidemieën te voorkomen;• de interventiefase: striktere preventiemaatregelen omdat er verscheidene...
+
Trefwoorden
02/03/2022
CESI
Er zijn in 2022 inspectiecampagnes van Toezicht Welzijn op het Werk gepland in ondernemingen van diverse sectoren. Het doel van deze campagne is om de aandacht van werkgevers te vestigen op de wetgeving rond welzijn op het werk in hun onderneming.Voor 2022 zijn de geplande inspectiecampagnes.Regionale campagnes Regionale directieSectorThemaWest- VlaanderenFabricage van meubelsGevaarlij...
+
03/02/2022
CESI