You are here

In de kijker

Het koninklijk besluit 'Chemische agentia', gepubliceerd op 27 mei 2021, maakt melding van aangepaste grenswaarden bij beroepsmatige blootstelling voor verscheidene stoffen:aniline en homologenmethylchloridetrimethylaminecumeenp-toluïdineisoamylalcoholfosforoxidechloridezwaveldioxidewaterstofsulfidestikstofdioxideacetonMangaan en mangaanverbindingen U wilt een analyse van de chemische risico...
+
Trefwoorden
17/06/2021
CESI
Jobstudenten in de sector gezondheidszorg zullen geen functies kunnen uitoefenen op de spoeddienst en in de Covid-19 afdelingen.Het virus SARS-CoV-2 wordt in België beschouwd als een biologisch agens van groep 3 en behoort dus tot een viruscategorie die een ernstige aandoening kan veroorzaken bij besmette personen.Deze classificatie heeft een impact op de sector gezondheidszorg, want de Belgische...
+
04/06/2021
CESI
Op 12 mei 2021 heeft de FOD Werkgelegenheid een nieuwe versie gepubliceerd van de Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan.Ondanks de evolutie van de test- en vaccinatiestrategieën blijft deze gids een essentieel hulpmiddel om ondernemingen te begeleiden bij het veilig verderzetten van hun business.Deze nieuwe editie is aangepast in functie van de evolutie van de...
+
Trefwoorden
18/05/2021
CESI
Een koninklijk besluit verschenen op 11 mei 2021 biedt ondernemingen de kans om zelftests te kopen in de apotheek voor facultatief gebruik door hun werknemers.Dit besluit is een aanvulling op het uitvoeringsbesluit van de 'Coronawet' van 22 december 2020 die handelt over snelle antigeentests.Deze toestemming is onderworpen aan bepaalde voorwaarden :De aankoop en verspreiding van zelftests...
+
Trefwoorden
02/06/2021
CESI
De FOD Werkgelegenheid heeft hulpmiddelen ter beschikking gesteld van organisaties om ventilatie in goede banen te leiden in de werkruimten De rol van aerosolen bij de besmetting met Covid-19 ligt ondertussen voor de hand: de verspreide partikels blijven in de lucht hangen en stapelen zich op in afgesloten ruimten.De richtlijnen verbonden met binnenluchtkwaliteit zijn in detail beschreven in...
+
28/05/2021
CESI
De Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk benadrukt opnieuw het belang van opsporen en testen door de arbeidsarts en de medische teams via het inzetten van sneltests op repetitieve basis in ondernemingen.De arbeidsarts kan gebruik maken van deze sneltests in de volgende 3 gevallen. Hij zal in overleg met de regionale gezondheidsinspecteur en/of de arts-sociaal inspecteur van de AD...
+
Trefwoorden
24/03/2021
CESI
De FOD Volksgezondheid heeft haar door de Task Force gecoördineerde effectenstudie bekendgemaakt over de voordelen en risico's van de vaccinatie van zwangere vrouwen.Uit recente waarnemingen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië blijkt dat zwangere vrouwen met een SARS-CoV-2 infectie een hoge risicofactor hebben die kan leiden tot vroeggeboorte, opname op intensieve zorgen, met een hogere...
+
Trefwoorden
05/03/2021
CESI
Het is best een uitdaging om comfortabel te zitten en de ruimte te organiseren bij telewerk. Dit zijn twee instructiefilmpjes met tips en advies voor een betere inrichting bij thuiswerk.Een goede zithouding bij telewerkU hebt rug-, arm- of nekpijn en die wordt erger sinds u telewerkt?Meer dan 60% van de werknemers klagen over rug- of nekpijn, en sommige studies tonen aan dat dit in de helft van...
+
Trefwoorden
28/01/2021
CESI
Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een nieuwe overeenkomst goedgekeurd over de maatregelen die voorzien moeten worden voor telewerk tijdens de gezondheidscrisis van Covid-19.Het principe van CAO nr. 149 is dat telewerkers in dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten kunnen werken dan wanneer ze in de lokalen van de onderneming zouden werken.Deze tijdelijke overeenkomst is van...
+
Trefwoorden
16/02/2021
CESI
Uw jaarverslag nu beschikbaar is op uw MyCESI klantenruimte. U vindt er dit jaar ook een tweede verslag, namelijk het COVID-activiteitenverslag.Het jaarverslagUw jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk moet afgerond zijn vóór 1 april 2021Ter herinnering: de werkgever is niet verplicht om zijn jaarverslag door te sturen naar Toezicht op het Welzijn op het Werk....
+
Trefwoorden
24/02/2021
CESI