You are here

In de kijker

Het is best een uitdaging om comfortabel te zitten en de ruimte te organiseren bij telewerk. Dit zijn twee instructiefilmpjes met tips en advies voor een betere inrichting bij thuiswerk.Een goede zithouding bij telewerkU hebt rug-, arm- of nekpijn en die wordt erger sinds u telewerkt?Meer dan 60% van de werknemers klagen over rug- of nekpijn, en sommige studies tonen aan dat dit in de helft van...
+
Trefwoorden
28/01/2021
CESI
Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een nieuwe overeenkomst goedgekeurd over de maatregelen die voorzien moeten worden voor telewerk tijdens de gezondheidscrisis van Covid-19.Het principe van CAO nr. 149 is dat telewerkers in dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten kunnen werken dan wanneer ze in de lokalen van de onderneming zouden werken.Deze tijdelijke overeenkomst is van...
+
Trefwoorden
16/02/2021
CESI
Uw jaarverslag nu beschikbaar is op uw MyCESI klantenruimte. U vindt er dit jaar ook een tweede verslag, namelijk het COVID-activiteitenverslag.Het jaarverslagUw jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk moet afgerond zijn vóór 1 april 2021Ter herinnering: de werkgever is niet verplicht om zijn jaarverslag door te sturen naar Toezicht op het Welzijn op het Werk....
+
Trefwoorden
24/02/2021
CESI
De cirkels van invloed van Stephen Covey zijn een middel om los te laten en stress te beheersen door op 3 aparte zones te focussen.Die zones hebben te maken met ons vermogen om gebeurtenissen al dan niet te beïnvloeden.Onze manier van werken is grondig overhoop gehaald door de gezondheidscrisis die Covid-19. Met zich meebracht dat merken we in ons dagelijks leven, onze professionele contacten en...
+
Trefwoorden
02/02/2021
CESI
Gezien de evolutie van de Covid-19 pandemie heeft het Overlegcomité beslist dat de kapsalons weer open mogen vanaf 13 februari. Welke hygiëneregels dienen nageleefd te worden?Diensten aan huis zijn verboden,Het is verplicht een afspraak te maken,Klanten moeten buiten wachten tot zij aan de beurt zijn,Er moet steeds 10 minuten de tijd zijn tussen twee afspraken om de werkzone schoon te maken en te...
+
Trefwoorden
15/02/2021
CESI
De catalogus Opleidingen & Diensten CESI - OneManagement 2021 is beschikbaar!Er zijn heel wat nieuwigheden te ontdekken dit jaar:Het merendeel van de diensten, adviezen en opleidingen in onze catalogus zijn voortaan factureerbaar in PE, ook die van OneManagement en SenseCare.Onze teams hebben zich ingezet om u nieuwe diensten aan te bieden om de gevolgen van de COVID-19-crisis...
+
Trefwoorden
06/01/2021
CESI
Volgens art. II.3-20 van de Codex worden de forfaitaire minimumbijdragen elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex.Hier zijn de tarieven voor 2021 : Werkgever die > 5 werknemers tewerksteltWerkgever die ≤ 5 werknemers tewerksteltGroep 1   44,92 €38,43 €Groep 2   65,49 €55,74 €Groep 3   81,72 €69,27 €Groep 4   103,37 €87,67...
+
Trefwoorden
08/01/2021
CESI
De COVID-19 vaccinatiecampagne gaat van start op 5 januari 2021 met de inenting van de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. De externe diensten staan ter beschikking van deze instellingen.Naast testing en tracing krijgen de externe diensten er nu een derde opdracht in het kader van volksgezondheid bij, namelijk de inentingen. Dit verplicht ons om onze prioriteiten inzake medische...
+
Trefwoorden
07/01/2021
CESI
De commissie werkgelegenheid van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over het recht op deconnectie buiten de werkuren.Volgens Eurofound zou de Covid-19-crisis er meer dan één Europeaan op drie toe hebben aangezet om te telewerken. Toch is geen enkele Europese wet ingevoerd die het recht op deconnectie omkaderde.De context van de crisis heeft de cultuur aangewakkerd die mensen...
+
15/12/2020
CESI
Externe werkers die blootgesteld worden aan ioniserende stralingen zijn voortaan, net als elke werknemer van de betrokken onderneming, onderworpen aan een medisch toezicht door een erkend arbeidsarts.Het koninklijk besluit van 28 april 2020 wijzigt titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk.Vanaf 1 december 2020 moet iedere natuurlijke...
+
14/12/2020
CESI