CAO 149: een nieuwe overeenkomst over telewerk

Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een nieuwe overeenkomst goedgekeurd over de maatregelen die voorzien moeten worden voor telewerk tijdens de gezondheidscrisis van Covid-19.

Het principe van CAO nr. 149 is dat telewerkers in dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten kunnen werken dan wanneer ze in de lokalen van de onderneming zouden werken.

Deze tijdelijke overeenkomst is van toepassing tot 31 december 2021. Ze zal niet meer gelden als de veralgemening van telewerk vóór deze datum wordt opgeheven omwille van de evolutie van de gezondheidscrisis.

CAO nr. 149 beoogt alle functies waarbij telewerk verplicht is als gevolg van de Covid-19 pandemie. Ze is dus niet van toepassing op bedrijven die al een telewerkbeleid hadden vóór 1 januari 2021.

Als gevolg van deze overeenkomst moet met elke werknemer een akkoord worden bereikt over volgende punten:

  • Het leveren van arbeidsuitrusting (draagbare computer ...)
  • Tussenkomst in bepaalde kosten bij gebruik van persoonlijk materiaal van de werknemer (IT-programma's, gebruikskosten, onderhoudskosten...)
  • Organisatie en uurrooster
  • Evaluatiecriteria

Welzijn op het werk

  • Werknemers ontvangen de nodige informatie over preventiemaatregelen omtrent telewerk.

Download onze infografie: Tips en advies voor een goede installatie thuis

Bekijk ook ons filmpje: Hoe een goede zithouding aannemen en de ruimte inrichten bij telewerk

 

 

  • Er kan een inrichting van de werkpost voorgesteld worden indien vereist.

Neem contact op met ons departement risicobeheersing

- Telewerk: ergonomische aanpassing van de werkpost bij werknemers thuis

Télétravail : Conseils ergonomiques à distance de l'aménagement d'un poste de travail aux exercices de stretching

 

  • De gegevens van bevoegde personen inzake arbeidsgeneeskunde zijn ter beschikking van de werknemers.

 

  • Er worden acties genomen om contact te houden met de werknemers, vooral zij die onder extra druk komen te staan bij telewerk omwille van hun persoonlijke of gezinssituatie of omwille van hun woonomstandigheden.

 

Voor meer informatie:

Collectieve arbeidsovereenkomst nr.149

 

Trefwoorden: 
16/02/2021
CESI