CESI krijgt een derde ster van het label Ecodynamische Onderneming van het BIM

Het Label Ecodynamische Onderneming wordt door het Brussels Instituut voor Milieubeheer toegekend aan ondernemingen die milieudoelstellingen integreren in hun managementbeleid. In 2012 kreeg CESI al 2 sterren. Omwille van de vastgestelde vooruitgang kent het BIM in 2016 een derde ster toe aan CESI.

 Céline Frémault, Brussels Minister voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie, Bijstand aan personen en Gehandicapten, overhandigt het label aan Tamara Docters, coördinatrice Leefmilieu tot 2016, en Nadine lambert, coördinatrice Leefmilieu sinds 2016.

 

Het verslag van het BIM vermeldt onder meer de oprichting van de Milieucommissie en het feit dat de directie van CESI bij deze commissie betrokken is.

Sinds 2012 zijn er veel financiële, communicatieve en organisatorische middelen geïnvesteerd om het milieubeleid uit te breiden tot alle grote centra van CESI in Wallonië en Vlaanderen. In elk van deze centra werden assistenten aangesteld om te verzekeren dat de maatregelen ook plaatselijk doorgevoerd worden. Met behulp van de tool Ecomapping kunnen ze de prestaties van hun centrum grafisch voorstellen en analyseren.

Maatregelen die getroffen werden omvatten onder meer de centralisatie van documenten en afdrukken, een herziening van het inkoopbeleid op basis van ecologische criteria, de verbetering van de energie-efficiëntie van de gebouwen en het bepalen en analyseren van indicatoren.

Op het gebied van mobiliteit werd ook een grote stap vooruit gezet met een herziening van de car policy, het formaliseren van telewerk en de deelname aan sensibilisatiecampagnes rond ecorijden en zachte mobiliteit.

En ten slotte kregen ook alle personeelsfeesten een groen kleurtje. We vermelden in het bijzonder de boomplanting tijdens het Sinterklaasfeest!

 

Meer informatie

Label Ecodynamische Onderneming http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/label-ecodynamische-onderneming

Ecomapping http://www.ecotoolkit.eu/ecomapping.php?lang=en_EN

01/03/2016
CESI