Covid-19: herziening van de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts

Einde van de uitgebreidere rol van de arbeidsarts bij de bestrijding van Covid-19.

Gezien de gunstige evolutie van de epidemie is een koninklijk besluit uitgevaardigd waarbij de tijdelijke rol van de preventieadviseur-arbeidsarts in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 wordt opgeheven.
Deze dient geen extra taken meer uit te voeren in het domein van tracing, het verstrekken van quarantaine-attesten en het uitvoeren van Covid-19 tests voor ondernemingen.
Voortaan kan hij/zij zich toespitsen op de gebruikelijke opdrachten inzake gezondheidstoezicht.

Lees meteen ook onze laatste update over de procedure voor het beheer van individuele gevallen.

Bron:
15 mei 2022. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19

 

 

24/05/2022
CESI