COVID-19 vaccinatiecampagne

De COVID-19 vaccinatiecampagne gaat van start op 5 januari 2021 met de inenting van de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. De externe diensten staan ter beschikking van deze instellingen.

Naast testing en tracing krijgen de externe diensten er nu een derde opdracht in het kader van volksgezondheid bij, namelijk de inentingen. Dit verplicht ons om onze prioriteiten inzake medische prestaties opnieuw bij te sturen.

In zijn advies voor de operationalisering van de COVID-19 vaccinatiestrategie voor België, plant het Coronacommissariaat van de overheid verscheidene vaccinatiefasen:

Fase 1a:

 • Woonzorgcentra voor ouderen: bewoners en personeel;
 • Andere collectieve zorginstellingen;
 • Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken;
 • Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten, met inbegrip van structuren die investeren in preventie.

Deze fase 1a wordt opgestart op 5 januari en georganiseerd in samenwerking met de externe diensten (inenting van het personeel) en de coördinerende artsen van de instellingen (inenting van de bewoners).

Fase 1b:

 • Mensen ouder dan 65 jaar;
 • Mensen van 45 tot 65 jaar die risicopatiënt zijn (diabetes, obesitas, hypertensie, hart- en vaatziekten, chronische long-, nier- en leverziekten, hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose, alle recente solide kankers of recente kankerbehandelingen);
 • Mensen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functie uitoefenen (later te bepalen);

Fase 2: de andere patiënten met een laag risico en de rest van de volwassen bevolking, op basis van individuele dosissen.

De vaccinatie gebeurt vrijwillig. Het opzet is om tot een vaccinatie van 70% van de bevolking te komen en op die manier de ziekenhuisopnames te beperken (ernstige ziekteverschijnselen).

Het huidige vaccin is niet toegestaan voor sommige mensen:

 • Al wie jonger is dan 16 jaar;
 • Zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven;
 • Vrouwen met een kinderwens dienen de zwangerschap met 2 maanden uit te stellen na toediening van het laatste vaccin;
 • Mensen met koorts en met symptomen die wijzen op een ernstige infectie;
 • Mensen die recent positief testten op het coronavirus;
 • Mensen met een historiek van ernstige allergische reacties;
 • Mensen met ernstige stollingsstoornissen.

De instellingen die verantwoordelijk zijn voor de vaccinatie:

 • AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) voor het Waals gewest
 • Iris Care voor het Brussels-Hoofdstedelijk gewest
 • AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid) voor het Vlaams Gewest

 Vaccins die in België beschikbaar zullen zijn

 

Meer informatie:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Advies voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19 voor België

 

Trefwoorden: 
07/01/2021
CESI