Covid-19 vaccinatiegraad: sensibiliseer uw medewerkers

Wat is de Covid-19 vaccinatiegraad in uw onderneming?

Als gevolg van een besluit dat de Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk nam in overleg met de Taskforce Vaccinatie, is vanaf nu een tool beschikbaar voor bedrijfsartsen om het percentage gevaccineerde personen in ondernemingen vast te stellen.

Wij zijn er klaar voor!

Om het globale vaccinatiepercentage van al uw werknemers te kennen en de maatregelen te bepalen die vereist zijn om uw werknemers aan te sporen zich te laten vaccineren, kunt u contact opnemen met uw arbeidsarts. U vindt haar/zijn gegevens via MyCesi.

  • U heeft enkel toegang tot de gegevens over de vaccinatiegraad op voorwaarde dat uw onderneming minimaal 50 werknemers tewerkstelt.
  • Om de vertrouwelijkheid te waarborgen zal de exacte vaccinatiegraad enkel vrijgegeven worden als deze zich tussen 20 en 95% bevindt. Erboven of eronder krijgt u enkel de waarden ≤20% of ≥95% te zien.
  • De arbeidsarts zal de vaccinatiegraad van de onderneming doorgeven aan de werkgever, en/of tijdens het CPBW, en zal adviseren dat mogelijke sensibiliseringacties moeten bekeken worden tijdens het sociaal overleg.

Ongeacht de waarde van deze vaccinatiegraad moeten de geldende preventiemaatregelen beslist nageleefd worden, zoals aanbevolen in de generieke gids van de FOD werkgelegenheid en sociaal overleg.

Bron:

04/10/2021
CESI