Deconnecteren... om beter te connecteren !

Onze specialisten bij CESI en OneManagement buigen zich uitvoerig over de belangrijke kwestie van de deconnectie.

Onze aanpak is gebaseerd op een bredere visie waarbij praten over deconnectie onvermijdelijk betekent dat ook connectie onder de loep moet worden genomen.

Het is even belangrijk om het te hebben over deconnectie buiten de werkuren als over een gezonde en evenwichtige connectie tijdens de werkuren.
Dit fenomeen wordt globaal en geïntegreerd aangepakt in uw onderneming en dit op alle niveaus: individueel, collectief en organisatorisch.

Een organisatorisch beleid rond (de)connectie invoeren helpt om de digitale uitputting te voorkomen die voortvloeit uit technostress (wat leidt tot burn-out en 'absenteïsme).
Dit zorgt er ook voor dat efficiënter gewerkt kan worden met gebruik van de juiste informatie- en communicatietechnologieën op het juiste moment en op de juiste plek.

Wij zijn ons bewust van deze uitdaging voor de mentale gezondheid en stellen u graag onze inzichten, opleidingen en workshops voor:

 

 

Maak ook een voornemen dat van prioritair belang is voor uw onderneming!

 

10/03/2022
CESI