Een jobstudent in uw onderneming? Uw verplichtingen inzake gezondheidstoezicht

Nu de grote vakantie voor scholen er weer aankomt, grijpen vele ondernemingen de kans om jobstudenten aan te werven. Hoewel die slechts nu en dan werken, zijn ze voor het gezondheidstoezicht toch onderworpen aan de voorwaarden van de codex welzijn en aan bepaalde veiligheidsregels. Dit geldt trouwens voor alle sectoren. Wat zijn nu precies uw verplichtingen als werkgever?

 

1. Risicoanalyse

Jobstudenten hebben nog niet de ervaring die nodig is om de risico's die ze lopen bij het uitvoeren van hun taken, correct te kunnen analyseren en beoordelen.

Daarom onderstreept de codex welzijn het belang om een specifieke risicoanalyse uit te voeren voor elke werkpost.

Die moet rekening houden met het eventuele risico voor de veiligheid, fysieke en mentale gezondheid van de werkende jongere in een specifieke context van gebrek aan ervaring. 

CESI kan u helpen om deze risicoanalyse uit te voeren (risicobeheer@cesi.be)

Het is verboden om jobstudenten bloot te stellen aan volgende risico's:

 • Toxische, mutagene, kankerverwekkende, reprotoxische agentia met een schadelijke invloed op de foetus tijdens de zwangerschap of met elk ander chronisch schadelijk effect op de mens, biologische agentia van groep 3 en 4 zoals vermeld in artikel VII.1-3 (Sars-Cov2)
 • Ioniserende straling
 • Aanstelling voor een veiligheidsfunctie
 • Risico's op ongeval waarvan men kan veronderstellen dat jongeren ze niet kunnen identificeren of voorkomen omwille van een gebrek aan ervaring
 • Extreme temperaturen (kou of warmte)
 • Geluid of trillingen
 • Aanstelling voor soldeerwerken
 • ...

Sommige afwijkingen kunnen worden toegestaan onder voorwaarden:

Afwijking Chemische - fysische - biologische agentia; Art.X.3-11

 • De jobstudent is minstens 18 jaar oud
 • Hij/zij volgt studies in een richting die overeenstemt met de activiteiten waarop de verbodsrichtlijn van toepassing is

Afwijking – Bediening van gemotoriseerde toestellen – Art.X.3-11§ 2

 • Besturen van een clark: verbod zonder mogelijke afwijking
 • Besturen van een transpallet of platformtruck:
  • Toegestaan vanaf 16 jaar als het gaat om een voertuig met een meelopende bestuurder waarvan de snelheid beperkt is tot 6 km/u en waarvan de bedieningsorganen van een type zijn dat een permanente actie van de bestuurder vereist en die, wanneer ze aan zichzelf overgelaten worden, automatisch in de neutrale stand terugkeren en de rem in werking stellen
  • Toegestaan vanaf 18 jaar als de snelheid van het rijden in onbelaste toestand en op vlak terrein beperkt is tot 6 km/u voor een voertuig met meelopende bestuurder en tot 16 km/u voor toestellen met meerijdende bestuurder en waarvan de bedieningsorganen van een type zijn dat een permanente actie van de bestuurder vereist en die, wanneer ze aan zichzelf overgelaten worden, automatisch in de neutrale stand terugkeren en de rem in werking stellen

2. Gezondheidstoezicht

In functie van uw risicoanalyse zal een gepast gezondheidstoezicht georganiseerd worden vooraleer de student in dienst treedt.

Hoe het gezondheidstoezicht van uw jobstudenten in orde brengen?

1. Vul de nominatieve lijst aan met de gegevens van alle jobstudenten en de ingevulde functies in uw MyCESI klantenruimte en breng onze paramedisch(e) assistent(e) van uw dossier op de hoogte
2. Bezorg ons de bijhorende functiefiches en geef uw risicoanalyse aan uw medisch team door
3. Een medisch assistente van CESI zal contact met u opnemen om u medische vragenlijsten te bezorgen voor al uw jobstudenten (en eventueel bonnen voor bloedafname in het labo voor sommige studenten).

Als u extra vragen hebt over dit specifieke gezondheidstoezicht, kunt u contact opnemen met de preventieadviseur-arbeidsarts die verantwoordelijk is voor uw onderneming.

Meer informatie

Codex over het welzijn op het werk, Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën, Titel 3.- Jongeren op het werk

 

Trefwoorden: 
30/05/2022
CESI