Het inzetten van sneltests covid-19 in ondernemingen

De Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk benadrukt opnieuw het belang van opsporen en testen door de arbeidsarts en de medische teams via het inzetten van sneltests op repetitieve basis in ondernemingen.

De arbeidsarts kan gebruik maken van deze sneltests in de volgende 3 gevallen. Hij zal in overleg met de regionale gezondheidsinspecteur en/of de arts-sociaal inspecteur van de AD Toezicht Welzijn op het werk bepalen welke situaties dit vereisen.

1. Clusterbeheer in de onderneming

Om de epidemie in te dijken kan de arbeidsarts de werknemers in een onderneming onderwerpen aan (snel)tests tijdens een bepaalde periode en met een bepaalde frequentie. Bv.: 2 keer per week.

2. Op basis van risicobeoordeling, wanneer het niet gaat om een cluster

Wanneer het de bedoeling is de verspreiding van het virus in te perken en de gezondheid van de werknemers te beschermen, kan de arbeidsarts sneltests op repetitieve basis inzetten. Dit initiatief moet wel beantwoorden aan sommige voorwaarden zoals:

  • Het profiel van de onderneming (aanwezigheid van een cluster in het verleden bv.)
  • De aard van de activiteiten waarbij een hoge incidentie is vastgesteld tijdens de vorige periode
  • Een verhoogde viruscirculatie in de regio
  • Wanneer een werknemer een hoog risico kan hebben op virusoverdracht (aantal contacten per dag, social distancing kan niet nageleefd worden, fysiek werk met een ruimere verspreiding van aerosolen...)

U vindt al deze voorwaarden terug op de website van de FOD Werkgelegenheid: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/teststrategie-het-inzetten-van-sneltests-ondernemingen

3. Test opgelegd door de arts-sociaal inspecteur

In het kader van clusterbeheer of als extra maatregel om de overdracht van het virus te bestrijden, kan de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Controle Welzijn op het werk van de FOD WASO de arbeidsarts vragen om repetitieve tests in te zetten. Die zijn bestemd voor mensen aanwezig op de werkplek en worden op specifieke tijdstippen uitgevoerd gedurende een door deze inspecteur vastgestelde periode.

Gebruik van sneltests en extra informatie

  • Het inzetten van deze tests moet gecombineerd blijven met de verdere naleving van de preventiemaatregelen.
  • Enkel arbeidsartsen zijn bevoegd om kits voor sneltests aan te vragen voor uw onderneming.
  • De werknemers moeten toestemming geven om zich te laten testen.
  • Het uitvoeren van sneltests kan niet beschouwd worden als het resultaat van een periodieke gezondheidsbeoordeling of een aanvullende medische handeling.
Trefwoorden: 
24/03/2021
CESI