Hoe opnieuw aan het werk gaan na kanker?

Oktober is alweer voorbij maar de problematiek van kanker blijft een dagelijkse realiteit...

In samenwerking met de vzw Travail et Cancer heeft CESI verscheidene rondetafelgesprekken georganiseerd over werkhervatting na kanker, waar alle betrokken profielen aanwezig waren.
Op deze vergaderingen werden de standpunten en de problematiek van alle betrokken actoren verzameld om concrete en doeltreffende instrumenten in te voeren en het meest aangewezen beleid in dit domein uit te werken.
CESI wil een beknopte versie van deze succesvolle uitwisselingen met u delen, zodat de werkhervatting een winnende formule wordt voor zowel werknemer als werkgever.

Lees het artikel van onze verantwoordelijke van de Psychosociale Eenheid van het departement Risicobeheersing, geschreven samen met Magali Mertens, coach en oprichtster van de VZW Travail et Cancer.

Meer informatie:
Website "Retour au travail après un cancer": www.retourautravail.be
Neem contact op met de verantwoordelijke van de Psychosociale eenheid van het Departement Risicobeheersing van CESI: eve.decanniere@cesi.be

26/10/2021
CESI