Inspecties 2022 van Toezicht Welzijn op het Werk

Er zijn in 2022 inspectiecampagnes van Toezicht Welzijn op het Werk gepland in ondernemingen van diverse sectoren. Het doel van deze campagne is om de aandacht van werkgevers te vestigen op de wetgeving rond welzijn op het werk in hun onderneming.

Voor 2022 zijn de geplande inspectiecampagnes.

Regionale campagnes 

Regionale directie

Sector

Thema

WestVlaanderen

Fabricage van meubels

Gevaarlij ke producten (composietmaterialen)

Oost- Vlaanderen

Thuisverpleging

Veiligheid (arbeidsmiddelen)

Antwerpen

Logistiek

Gevaarlijke producten

Limburg Vlaams- Brabant

Beenhouwerijen

Veiligheid

Brussel

Thuisleverinq

Erqonomie

Henegouwen

Textielindustrie

Veiligheid

Namen-Luxemburg- Waals-Brabant

Ziekenhuizen

Psychosociale risico's

Luik

Begrafplaatsen

Ergonomie

 Nationale campagnes 

Sector

Thèma

Bouw

Torenkranen, afbraakwerken

Dienstenchèques

Arbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid erqonomie

Horeca

Opvolqinq OiRA

Bij deze inspecties zal de controleur het welzijnsbeleid van de onderneming beoordelen en de specifieke aanpak voor elk domein van de welzijnswet analyseren, in het bijzonder het specifieke thema gekozen voor deze campagne: psychosociale risico's.

Als hij afwijkingen of inbreuken vaststelt, zal de inspecteur mondeling of schriftelijk een advies formuleren of een waarschuwing geven. Hij kan het stopzetten van de activiteit opleggen als het gaat om ernstige tekortkomingen.

CESI helpt u

Om het bezoek van Toezicht Welzijn op het Werk voor te bereiden adviseren wij u om de documenten in ons documentatiecentrum CEDIOB op de website te raadplegen https://www.cesi.be/nl/wetgeving.

Onze preventieadviseurs staan tot uw beschikking om u te begeleiden voor en na het bezoek van Toezicht Welzijn op het Werk. Aarzel niet contact op te nemen via mail:  risicobeheersing@cesi.be.

Onze online catalogus met diensten en opleidingen kan u ook helpen om dit bezoek voor te bereiden.

 

03/02/2022
CESI