Jaarverslag en COVID 2020-verslag

Uw jaarverslag nu beschikbaar is op uw MyCESI klantenruimte. U vindt er dit jaar ook een tweede verslag, namelijk het COVID-activiteitenverslag.

 • Het jaarverslag

Uw jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk moet afgerond zijn vóór 1 april 2021

Ter herinnering: de werkgever is niet verplicht om zijn jaarverslag door te sturen naar Toezicht op het Welzijn op het Werk. Hij moet het wel steeds ter beschikking houden van de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 • Het COVID-activiteitenverslag

Het COVID-activiteitenverslag inventariseert de acties die CESI genomen heeft en de hulpmiddelen die het ter beschikking stelde tijdens deze gezondheidscrisis. De tabellen en grafieken vertalen deze activiteiten in cijfers voor uw organisatie en vergelijken ze met cijfers in uw sector, uw regio of uw risicoklasse.

Om deze verslagen te downloaden kunt u naar het deel Datasurf gaan van uw MyCESI klantenruimte.

Creëer uw MyCESI account

 • Ga naar MyCESI.
 • Klik op de link "Ik schrijf me in".
 • Voer uw aansluitingsnummer in, dat u op uw facturen zult vinden.
 • Voer uw activeringscode in, dat u op uw facturen zult vinden.
 • Geef de persoonlijke gegevens van de preventieverantwoordelijke van uw onderneming in.
 • Opgelet: de persoon die zich aanmeldt op MyCESI, moet bevoegd zijn om de aspecten preventie en bescherming op het werk in uw onderneming te beheren.
 • Daarna zal u een mail ontvangen. Klik op de link in deze mail om uw adres te bevestigen.
 • Er wordt een bevestigingsbericht afgebeeld.
 • Klik op "Verbinden" en voer uw login en wachtwoord in.
 • U wordt doorverwezen naar de onthaalpagina van uw account. Geniet van de talrijke functies van MyCESI.

Als zich toch nog een technisch probleem zou voordoen, dan staat onze helpdesk steeds tot uw beschikking. Voor een optimale efficiëntie willen we u vragen om uitsluitend via e-mail contact met hen op te nemen op het adres mycesi@cesi.be, met vermelding van uw aansluitingsnummer.

Wat zijn de belangrijkste acties die u kunt ondernemen via MyCESI?

Uw MyCESI account is het kanaal bij uitstek om het administratieve beheer van het welzijn van uw werknemers nog sneller en efficiënter te laten verlopen.

 • Beheer van uw werknemers: werknemerslijst van uw onderneming, planning van de medische onderzoeken, aanvraag tot gezondheidstoezicht, formulier gezondheidsbeoordeling.
 • Interventies in uw onderneming: bezoeken van de werkplek, interventieaanvragen en -verslagen
 • Beheer van uw aansluiting: contracten en overeenkomsten, offertes, facturen, nuttige documenten
 • Rapportering van uw preventieactiviteit via DataSurf: dashboards, IDPB activiteitenverslagen om te downloaden, interactieve verslagen.
 • Toegang tot ons documentatiecentrum CEDIOB.
 • Beheer van uw contacten met CESI.
24/02/2021
CESI