Maatregelen rond welzijn in de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie

De Kamer heeft op 22 maart 2018 een reeks maatregelen goedgekeurd om de economische groei te versterken in de “Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie”.

2 maatregelen handelen in het bijzonder over Welzijn op het werk.

Projecten om burn-out te bestrijden

Paritaire comités, paritaire subcommissies of ondernemingen kunnen bij de Nationale Arbeidsraad projecten indienen bestemd voor preventie van burn-out.

Onder project verstaat de Minister “opleidingen, informatiedagen, sensibiliseringsacties, tools voor vroegtijdige opsporing… Het kan ook gaan om een actieplan voor een welbepaalde sector.“ (Persbericht Kris Peeters)

Overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen

Het Comité voor de Preventie en de Bescherming op het Werk (CPBW) kan voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen aan het adres van de werkgever inzake deconnectie van het werk en rond het gebruik van digitale communicatiemiddelen. De afspraken die daaruit voortvloeien, kunnen opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Meer weten

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=47532

Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie

 

 

 

Trefwoorden: 
10/04/2018
CESI