Nationaal actieplan 2022-2027 om het welzijn van werknemers te verbeteren

Het Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027 is op 24 maart gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid. 

In het kader van de ruimere Europese strategie heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een nationaal actieplan gelanceerd met de te bereiken doelstellingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk tegen 2027.

Dit plan zal steeds op tafel komen tijdens de jaarlijkse vergadering van de Hoge Raad (Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk) en kan blijven evolueren in de toekomst. 

Dit actieplan omvat: 

  • Speciale aandacht voor preventie van psychosociale risico’s, skelet- en spieraandoeningen en blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia;
  • Een "vision zero" op arbeidsongevallen;
  • Een wil om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te promoten;
  • Een reflectie over de verandering van de arbeidsorganisatie als gevolg van telewerk.

Ga naar het Nationaal Actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027

 

Meer informatie: 

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nationaal-actieplan-ter-verbetering-van-het-welzijn-van-de-werknemers-bij-de-uitvoering-van

 

 

 

 

05/04/2022
CESI