Nieuwe tariefregeling voor de Externe diensten: het K.B. van 14.12.2015 !

Het K.B. van 24.04.2014 betreffende tarifering wordt voortaan vervangen door een nieuw KB verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2015.

Het betreft het koninklijk besluit van 27.11.2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27.03.1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) wat betreft de tarifering. Het wordt van kracht op 1 januari 2016.

Onder voorbehoud van de effectieve omzetting van dit advies in een Koninklijk Besluit, informeert CESI u over de nieuwe tarieven die gelden vanaf 1 januari 2016

Elk bedrijf zal een forfaitaire bijdrage betalen per werknemer en afhankelijk van de activiteitensector (NACE-code). De Hoge Raad stelt 5 tariefcategorieën voor (in plaats van 2 in het KB van 25/4/2014), waarbij deze categorieën bepaald worden door het risiconiveau van de activiteitensector van het bedrijf en door het aantal in het bedrijf tewerkgestelde werknemers. Voor de ZKO's (minder dan 5 werknemers) zal een verschillende tariefregeling gelden.

De forfaitaire minimumbijdrage per werknemerbedraagt:

 

Groep 1:

Groep 2:

Groep 3:

Groep 4:

Groep 5:

Werkgevers met >

5 werknemers


€ 41,50


€ 60,50


€ 75,50


€ 95,50


€ 112,00

Werkgevers met ≤

5 werknemers

(op 30 november van het voorgaande jaar)


€ 35,50


€ 51,50


€ 64,00


€ 81,00


€ 95,00

 

3 andere veranderingen:

  • Indien de werknemer niet gedurende een volledig jaar bij het bedrijf tewerkgesteld is, is deze bijdrage herzienbaar op basis van het aantal kalendermaanden waarin de werknemer al bij het bedrijf tewerkgesteld is.
  • Het geheel van de door de EDPB te leveren prestaties is niet gewijzigd. Voor de analyse van de arbeidsongevallen zal een maximum van 5 prestatie-uren van de PA inbegrepen zijn in de bijdrage (in plaats van de 10 uur voorzien in het KB van april 2014).
  • Het strategisch advies dat aan het bedrijf bezorgd wordt, zal geformuleerd worden onder de verantwoordelijkheid van de Preventieadviseur.

 

Volg aandachtig de nieuwsberichten op de website van CESI om op de hoogte te blijven over de publicatie van het Koninklijk Besluit.

Wenst u nu al het tarief te kennen waaraan uw onderneming onderworpen is?

CESI stelt bedrijven een simulatietool ter beschikking waarmee ze de Preventie-eenheden of de jaarlijkse bijdrage voor 2016 kunnen berekenen.

Ontbijtsessies over het systeem van Preventie-eenheden

CESI organiseert ontbijtsessies die zich richten op bedrijven die onderworpen zijn aan het systeem van Preventie-eenheden.

Schrijf u in voor de ontbijtsessie van uw regio via de link.

 

 

 

31/08/2015
CESI