PERSBERICHT : Gezondheid en welzijn op het werk: de vergeten slachtoffers van het sociaal akkoord...

PERSBERICHT

23 maart 2015

Gezondheid en welzijn op het werk: de vergeten slachtoffers van het sociaal akkoord...De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk CESI en Co-Prev reageren...

Preventie en welzijn op het werk hebben als pasmunt gediend tijdens de gesprekken over het sociaal akkoord. Er bestaat een risico op langer werken in minder goede omstandigheden...

De pers stond in de loop van de maand maart vol met berichten over het sociaal akkoord van de groep van 10 en in het bijzonder over de wijziging van het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Het tweede luik van de discussie was daar nauw mee verbonden, maar is vreemd genoeg onder de radar gebleven: het betreft het systeem van de werkgeversbijdragen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Hierbij gaat het dus om de financiering van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

In het tweeledig akkoord aanvaarden de werkgevers om de kosten van het SWT te blijven dragen op voorwaarde dat de preventiebijdragen van de bedrijven bevroren of zelfs verminderd worden. De vakbonden zijn blijkbaar van mening dat de brugpensioenen belangrijker zijn dan het welzijn op het werk van de werknemers.

De gevolgen van deze situatie kunnen niet genegeerd worden:

  • Aan het eind van de vorige regeerperiode gaf het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 nieuwe taken aan de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB) Dit KB treedt op 1/1/2016 in werking, maar dat lijkt nu in gevaar te komen...
  • Veel grotere bedrijven zijn zich bewust van het belang van welzijn op het werk binnen hun human resourcesbeleid, maar voor de KMO's bestaat het risico dat hun werknemers aan gezondheid en veiligheid zullen inboeten. In de Nationale Arbeidsraad (NAR) adviseren de sociale partners al sinds 2009 nochtans zelf om de gezondheid en veiligheid in de KMO’s te versterken.
  • Het akkoord negeert openlijk de hypothese volgens dewelke de aandacht die aan preventie geschonken wordt de beste manier is om werknemers langer gezond aan het werk te houden.

Dit akkoord doet dus de inspanningen teniet die de voorbije twintig jaar geleverd werden op het vlak van preventie op het werk en slaat in een beweging ook de reputatie van België op het vlak van preventie en bescherming op het werk aan gruzelementen.

Co-Prev, de Vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk in België, heeft beslist om de regering en de sociale partners te waarschuwen voor de gevolgen van dit akkoord door middel van bijgevoegd persbericht.

Bijlage: het persbericht van Co-Prev

CESI Persbericht

Contactpersoon voor de pers:

Dr. Françoise DENIS • Algemeen Directeur EDPB • Gsm: 0499 53 55 73 • Email: francoise.denis@cesi.be

23/03/2015
CESI