Preventieve maatregelen tegen covid-19 in het kader van onze bedrijfsdiensten

 

Ontvangt u binnenkort een van onze interveniënten voor een vergadering of een prestatie in uw instelling?

Hier zijn een paar tips om u te helpen bij de voorbereiding.

 

In het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis heeft CESI strikte maatregelen ingevoerd om de risico's op verspreiding van het coronavirus Covid-19 te vermijden en te beperken en onze interveniënten en aangeslotenen te beschermen.

Dan vragen wij u om kennis te nemen van volgende maatregelen:

• Wij komen naar u toe enkel wanneer we geen symptomen hebben die op Covid-19 kunnen wijzen. Bij twijfel op de dag van de afspraak zullen wij contact met u opnemen en zal de afspraak uitgesteld worden,

• Als u langs uw kant symptomen heeft die wijzen op Covid-19, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om de afspraak uit te stellen,

• Wij verbinden ons ertoe volgende maatregelen strikt op te volgen:

o De datum en het tijdstip van de afspraak naleven,
o De handen wassen en ontsmetten vooraleer thuis weg te gaan/het kantoor te verlaten om naar u toe te komen,
o Een mondneusmasker dragen bij het betreden van uw kantoren,
o De social distancing-maatregelen zeer strikt naleven: minstens 1,5 meter afstand,
o Een hydroalcoholische oplossing bij zich hebben en de handen zeer regelmatig ontsmetten,
o Het ons aangegeven bezoekerstraject naleven,

• Wij vragen u om ook langs uw kant volgende maatregelen na te leven:

o Een mondneusmasker dragen zodra onze interveniënt aanwezig is,
o De afstandsmaatregelen zeer strikt naleven,
o Het lokaal van de vergadering/interventie verluchten en schoonmaken vóór onze komst en de mogelijkheid bieden om de werkruimte te verluchten tijdens de prestatie,

Als het gaat om een intra-bedrijfsopleiding, bovenop de hierboven vermelde maatregelen:

• Aanwezigheid van hydroalcoholische gel in de lesruimte voor de deelnemers,

• Strikte naleving van een fysieke afstand van minimaal 1,5 meter tussen de tafel van de trainer en die van de deelnemers en ook tussen de deelnemers,

• Deelnemers dienen de hele opleiding een mondneusmasker te dragen,

• Vooraleer de prestatie van start gaat, checken of geen enkele deelnemer in afwachting is van het resultaat van een Covid-19 test, positief getest heeft op Covid-19 maar geen symptomen heeft of aanwezig is terwijl hij/zij in quarantaine moest zijn.

 

Wij behouden ons het recht voor om de interventie niet uit te voeren als de hierboven vermelde maatregelen niet nageleefd werden.

Wij danken u voor uw medewerking.

Het team van CESI.

Download onze service provider charter

 

Trefwoorden: 
05/11/2020
CESI