Recht op deconnectie: koninklijk besluit en Europese omzendbrief

Op vraag van Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is het recht op deconnectie voor federale ambtenaren ingevoerd via een koninklijk besluit gepubliceerd op 3 januari 2022.

Sinds de covid-crisis is telewerk de regel geworden en dat brengt vaak een non-stop connectie met zich mee. De bereikbaarheid van werkgevers en werknemers gaat zelfs buiten de werkuren verder en die flexibiliteit heeft een impact op hun welzijn.
Daarom is het noodzakelijk de kwestie van deconnectie (en connectie) aan te pakken om het welzijn van werknemers veilig te stellen.

Het koninklijk besluit dat in werking treedt vanaf 1 februari 2022, heeft betrekking op federale ambtenaren en werknemers in overheidsbedrijven, telecommunicatie en post. Er mag geen contact meer met hen worden opgenomen buiten de werkuren behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Naast deze nieuwe wetgeving verplicht een Europese omzendbrief elk land van de Europese Unie om vóór 2023 een deconnectiebeleid te ontwikkelen voor alle ondernemingen, of het nu gaat om overheids- of privébedrijven.
Binnenkort komen we terug op deconnectie in ondernemingen met toelichting van onze deskundigen.

Bronnen:

 

31/01/2022
CESI