Vaccinatie tegen griep: bescherming van de meest kwetsbaren krijgt absolute prioriteit

Gezien de schaarste aan griepvaccins heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op donderdag 29 oktober 2020 de fasering van de vaccinatiecampagne herzien.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Eind juli meldde diezelfde Interministeriële Conferentie de vaccinatie in 2 fasen, waarbij in een eerste fase de prioritaire doelgroepen (Categorie A) bepaald door de Hoge Gezondheidsraad aan de beurt komen. Categorie A zijn mensen met een risico op complicaties, zoals mensen die in een instelling verblijven, mensen die lijden aan een chronische aandoening van de longen, mensen met immuniteitsstoornissen, mensen ouder dan 65 jaar, zwangere vrouwen en personeel uit de gezondheidssector.
Met categorie B worden de mensen bedoeld van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, die niet in de gezondheidssector werken en die niet samenleven met een persoon met chronische ziekten of met mensen ouder dan 65 jaar.

Risico op tekort aan vaccins

Nu de vraag naar vaccins voor risicogroepen een sterke stijging kent in de apotheken, dreigt de voorraad vaccins onvoldoende te zijn voor deze eerste fase.
Daarom heeft de Interministeriële Conferentie op 29 oktober beslist de fasering van de campagne te herzien om deze risicogroepen absolute prioriteit te verschaffen.
• Behoud van de campagne voor groepen van categorie A en opschorting van de vaccinatie voor groepen van categorie B
• Binnen een maand zal het vaccinatieniveau van deze prioritaire risicodoelgroepen (categorie A) opnieuw beoordeeld worden.
• Vervolgens zal bekeken worden of er vaccins beschikbaar zijn voor de griepprik van mensen uit categorie B. Tot dan zal geen enkel vaccin aan deze doelgroep geleverd worden.
• De tweede fase voor de rest van de bevolking, die 15 november van start moest gaan, is geannuleerd.

Vaccinatie van het personeel van bij CESI aangesloten ondernemingen

De vaccinatie van werknemers van 50 tot 65 jaar in uw onderneming is dus uitgesteld. Eind november en afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins zullen we opnieuw contact opnemen met de ondernemingen die deze service bestelden om de vaccinatie van deze werknemers in te plannen.
Werknemers ouder dan 65 jaar kunnen vanaf nu een afspraak maken bij uw administratief centrum om zich te laten vaccineren.
In ons bericht van de maand augustus hebben we mensen die risico lopen op complicaties op gezondheidsvlak geadviseerd om ten rade te gaan bij hun huisarts. Dat advies blijft gelden, zodat de algemene medische toestand van deze mensen verder wordt opgevolgd.
Voor personeel jonger dan 50 jaar wordt de griepprik afgelast.

Meer informatie:
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 29 oktober 2020 : persbericht

 

04/11/2020
CESI