Vergeet niet uw IDPB-jaarverslag in te dienen tegen 1 april 2022!

Of u een kmo bent, dan wel een grote onderneming, u bent verplicht een jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te maken en dat tegen 1 april 2022 aan de FOD Werkgelegenheid te bezorgen.

Dat verslag bevat alle informatie over de werking van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Om het in te vullen hebt u een aantal gegevens nodig die te vinden zijn in uw CESI-jaarverslag 2021.

Hebt u uw CESI-jaarverslag nog niet opgevraagd?

U vindt het in het onderdeel dataSurf – activiteitenrapport – in uw MyCESI-klantenzone.

Gebruikt u MyCESI nog niet?

Deze infografiek vertelt u waar MyCESI voor staat en hoe u uw account kunt aanmaken.

Meer weten over het IDPB-verslag?

Op de site van de FOD Werkgelegenheid vindt u een model van jaarverslag en een verklarende nota.

https://werk.belgië.be/nl//jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-dienstjaar-2021

 

 

 

Trefwoorden: 
16/03/2022
CESI